RekrutacjaJak skutecznie umyć ręce?RODOAkademia RodzicaFundusz Pomocy SzkoleBezpłatna infolinia

29 maja 2020 r.

Dzisiejszy dzień zapewne przejdzie do historii naszej szkoły, z kilku przyczyn. To 29 rocznica nadania szkole imienia Orląt Lwowskich, którą obchodzilibyśmy jak co roku dostojnie i radośnie. Rozpocząłby się Mszą Świętą, później byłaby akademia, która przeniosłaby widzów w nostalgiczną podróż do trudnych, ale mężnych dziejów naszej ojczyny. Nie zabrakłoby też konkursów, gier i zabaw dla dzieci, wystawy poświęconej bohaterom oraz wielu innych atrakcji. Szkoła tętniłaby życiem, zaproszeni goście byliby świadkami rozwijających się talentów: aktorskich, wokalnych, plastycznych i sportowych.

Dzień Matki

Prace uczniów klasy Ic i III c.

Wytyczne GIS, MZ i MEN

 Decyzje polskiego rządu o tzw. poluzowaniach obostrzeń w kolejnych tygodniach bieżącego roku szkolnego dają nam możliwość wprowadzania pewnych zmian w dotychczasowym kształceniu na odległość.

W linku poniżej znajdują się najważniejsze informacje:

 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

Ziemia nasza Planeta

Prace klas IIIc, IIIa i IIIb do tematu "Ziemia nasza Planeta". 

Konkurs

W dniu 18.03.2020r. został ogłoszony konkurs dla uczniów naszej szkoły na temat tego, jak powinniśmy zachować się podczas pandemii koronawirusa.  Uczniowie mogli przesyłać swoje pracy w formie prezentacji multimedialnej, plakatu, rysunku. Jury w składzie: psycholog szkolny - Marta Kowalska, nauczyciel historii - Edyta Gajda Chorzępa, logopeda - Magdalena Ludwa zadecydowało o przyznaniu ex aequo trzech pierwszych miejsc następującym uczniom: Rozkoszny Jan klasa 5c, Michał Tenus klasa 8a (autor filmu), Mikołaj Tenus klasa 5c. Zwycięzcom gratulujemy.

Ważne ogłoszenie!!!

SP-16 w Przemyślu

Szanowni Rodzice uczniów naszej przemyskiej „Szesnastki”

Zgodnie z „Rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” przesyłam Państwu informacje dotyczące pracy naszej szkoły od dnia 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku:

1) głównym kanałem komunikacyjnym dla całej społeczności naszej szkoły pozostaje e-dziennik LIBRUS/ALTUM, jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowawca ustala inną formę kontaktu z uczniem/rodzicem;

Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych

SP16 w Przemyślu

W związku decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od  12 marca do  25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie w Szkole  Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze. Uczniowie nie przychodzą do szkoły i pozostają pod opieką rodziców, opiekunów prawnych.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w dniach 16 - 25.03.2020

Przesyłam oficjalną informację o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole.
W czwartek i piątek tj. 12 i 13 marca nauczyciele w ramach swoich planów zajęć sprawują opiekę nad uczniami, jeśli uczniowie przyjdą do szkoły. Opiekę zapewnia także świetlica w swoich godzinach pracy. Nie będzie w tych dwóch dniach obiadów w szkolnej stołówce.

​IV Olimpiada sportowo - edukacyjna w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu

SP16 w Przemyślu

W dniach 27 i  28 lutego br. w SP nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich odbyła się czwarta edycja Olimpiady Sportowo-Edukacyjnej  dla Przedszkolaków. W sumie „szesnastkę” odwiedziło około trzysta dzieci z 19 miejskich i pozamiejskich przedszkoli. Impreza obejmowała zajęcia w dwóch częściach: sportowej (na salach gimnastycznych) i zabawowo – plastyczno -  edukacyjnej, która odbyła się w świetlicy szkolnej.   

„Jak być z osobą wracającą do szkoły po leczeniu przeciwnowotworowym

12 lutego bieżącego roku w naszej szkole zostały przeprowadzone warsztaty: „Jak być z osobą wracającą do szkoły po leczeniu przeciwnowotworowym”.  Zostały one przygotowane przez grupę nauczycieli oraz uczniów klas ósmych.

Podczas zajęć można było się dowiedzieć między innymi: czym jest rak, co go powoduje, jakie są jego objawy, leczenie i skutki. Mówiono również o tym, jak się zachować, gdy osoba po leczeniu wróci do szkoły. Uczestnicy warsztatów mogli wziąć też udział w quizie wiedzy dotyczącej nowotworów dziecięcych.

Strony

Subskrybuj Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu RSS