Dzień: 2022-11-06

  • „Nasze Orlątko” w nowej odsłonie!

    Witajcie w „Naszym Orlątku” – fotoblogu prowadzonym przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi! Blog powstał na kanwie gazety szkolnej „Nasze Orlątko”, którą wydawaliśmy przez kilka lat. Jeśli…

  • Pamiętamy o zmarłych – klasowe wyjście na cmentarz

    03 XI 22 na cmentarzu zasańskim klasa 5C zapaliła znicze, położyła kwiaty i uporządkowała mogiły żołnierzy oraz grób śp. Adama Kończy.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content