Apel Rady Rodziców SP-16

Drodzy Rodzice

Mamy bardzo dużo pomysłów i planów, które chcielibyśmy realizować wraz z Wami, Dyrekcją szkoły, Gronem Pedagogicznym i Samorządem Uczniowskim. Staramy się wychodzić naprzeciw Waszym oczekiwaniom poprzez działania, które są kierowane do naszych dzieci i mają na celu ich dobro, bezpieczeństwo i wszechstronny rozwój.

Pamiętajmy, że Radę Rodziców tworzymy My, rodzice uczniów „szesnastki”!

Przedstawiciele klasowych Rad Rodziców w porozumieniu z dyrekcją szkoły starają się jak najlepiej organizować warunki do nauki, zabawy i odpoczynku dla naszych dzieci oraz stworzyć możliwość nagradzania za wkład w naukę i w życie szkoły. Jednakże bez Waszej pomocy te plany nie będą możliwe do zrealizowania. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o wpłaty na Fundusz Rady Rodziców. Zebrane pieniądze pozwalają:

  • kupować pomoce naukowe i wyposażenie świetlicy szkolnej, finansować ważne wydarzenia (m.in. Święto Szkoły), przejazdy na konkursy, zawody, pływalnię itp.;
  • fundować nagrody dla uczniów za ich szczególne osiągnięcia i wzorowe zachowanie;
  • dbać o pozytywny wizerunek szkoły;
  • zachęcać nasze dzieci do udziału w różnorodnych konkursach i kółkach zainteresowań poprzez dofinansowanie i fundowanie atrakcyjnych nagród;
  • organizować różnorodne akcje, mające na celu urozmaicenie życia szkolnego.

Powyższe cele mogą zostać zrealizowane tylko dzięki Państwa pomocy, dlatego raz jeszcze prosimy o liczne wsparcie naszego wspólnego Funduszu oraz zachęcamy do czynnego udziału w pracach Rady Rodziców.

Informujemy, iż wszyscy członkowie Rady Rodziców działają społecznie. Każda wydana złotówka jest skrupulatnie rozliczana, a każdy wydatek dokładnie przemyślany i omawiany.

WPŁATY

  • Pełny dostęp do Dziennika Elektronicznego „LIBRUS” – 0 zł
  • Dobrowolne ubezpieczenie ucznia – 40 zł (wysokość sumy ubezpieczenia 15 600 zł)
  • Składka na Radę Rodziców wynosi 30 zł od pierwszego i 10 zł od drugiego dziecka (skarbnik wybrany w danej klasie zbiera składki od pozostałych rodziców i wpłaca całość kwoty na rachunek bankowy RR: 32 8642 1155 2015 1509 8256 0001 z dopiskiem np. 2a

 

Przewodniczący Rady Rodziców

Jacek Mazur

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content