Badanie pod kątem ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii

Tradycyjnie, na koniec klasy trzeciej w szkole podstawowej dla uczniów organizowane jest badanie przesiewowe pod kątem ryzyka dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Badanie zostanie przeprowadzone przez specjalistów: pedagoga Panią Ewę Sowę, psychologa Panią Martę Kowalską, oraz logopedę Panią Magdalenę Ludwę. Badaniu podlegać będą następujące obszary:

1. Motoryka mała;
2. Motoryka duża;
3. Funkcje wzrokowo-przestrzenne;
4. Koordynacja wzrokowo-ruchowa;
5. Funkcje słuchowo-językowe;
6. Lateralizacja czynności ruchowych;
7. Orientacja w przestrzeni;
8. Uwaga;
9. Znajomość liter, cyfr, znaków matematycznych;
10. Czytanie;
11. Pisanie.
Wynik badania będzie sumą wiedzy uzyskanej od rodziców, ucznia oraz nauczyciela. W przypadku uzyskania w badaniu wyniku mogącego świadczyć o występowaniu u dziecka specyficznych trudności w uczeniu się, zostanie zaplanowane dla ucznia wsparcie adekwatne do zdiagnozowanych potrzeb: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, badanie psychologiczne, skierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej celem pogłębienia diagnozy.
Rodzice, którzy byliby zainteresowani badaniem swojego dziecka, proszeni są o zgłaszanie się do pedagoga szkolnego Pani Ewy Sowy do 25 maja, gabinet A 11.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content