Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Godziny pracy biblioteki w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Poniedziałek          745 – 1500

Wtorek                  745– 1500

Środa                    745 – 1500

Czwartek               745 – 1500

Piątek                    745 – 1430

 


Książka dla ucznia

„Powierzam Twej dobroci, Czytelniku miły,
książki, których karty oby Ci sprawiły
uciechę, jaka dotąd żyje w sercu mojem,
wtargnąwszy w nie od razu prawdziwym przebojem”.
Jan Kasprowicz

 Biblioteka w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi istnieje od samego początku, czyli od roku 1991.Pierwsze lata działalności były trudne i ubogie. Mozolnie gromadzono księgozbiór, który obecnie liczy ponad 9,5 tysiąca pozycji książkowych i audiowizualnych.
     Biblioteka oferuje swoim czytelnikom różnorodny księgozbiór od bajek, wierszyków, baśni i lektur dla najmłodszych, poprzez opowiadania i powieści przygodowe, obyczajowe i historyczne dla nieco starszych uczniów, aż po poezję,  dramaty i literaturę poważniejszą dla czytelników najstarszych. Biblioteka oferuje również szeroki wybór czasopism oraz dostęp do internetu i kina domowego.
     Oprócz podstawowych działań związanych z udostępnianiem czytelnikom zbiorów bibliotecznych, organizujemy liczne konkursy czytelnicze oraz wieczorki poświęcone poezji, a przy okazji różnych uroczystości szkolnych, organizujemy w czytelni wystawy. Aktywnie współpracujemy z wieloma wydawnictwami.
 Biblioteka jest najlepszym miejscem spotkań z książką, która pełni  w naszym życiu znaczące role:  uzupełnia naszą wiedzę, pokazuje nieznany świat, bogaci słownictwo, rozwija wyobraźnię, uczy poprawnej pisowni oraz ciekawi i bawi umilając czas
     Niezmiernie cieszy, kiedy uczniowie uciekając od zgiełku korytarzy szkolnych podczas przerw, przychodzą do biblioteki przejrzeć książki lub czasopisma, porozmawiać z nauczycielem czy odrobić zadanie domowe.
     W życiu człowieka jest czas pracy i czas odpoczynku, a cóż lepszego na odpoczynek jak dobra, ciekawa książka. W naszej bibliotece każdy może znaleźć dla siebie „małe Conieco” dla pokrzepienia ducha.

Zapraszamy


Zasady wypożyczania Elementarza MEN

Zasady wypożyczania przez bibliotekę Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu podręczników szkolnych MEN – aneks do regulaminu obowiązujący od 01.09.2014r.

 

1. Podręczniki szkolne, które są własnością szkoły, wypożyczać można jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik lub wyjątkowo w jego imieniu (dotyczy uczniów klas 1 -3  szkoły podstawowej) rodzic, prawny opiekun wypożyczając podręcznik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.

2. Podręczniki szkolne można wypożyczać od 01.09.danego roku szkolnego, natomiast obowiązkowo zwrócić, w bardzo dobrym stanie, najpóźniej 3 dni przed zakończeniem roku szkolnego.

3. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych podręczników.

4. Wypożyczony podręcznik należy oprawić w okładkę.

5. W podręczniku nie wolno kreślić ani zaznaczać długopisem.

6. Przed oddaniem podręcznika należy wymazać zaznaczone ołówkiem fragmenty.

7. Wstępnej weryfikacji stanu podręcznika dokonuje wychowawca klasy (dotyczy I etapu edukacyjnego) i na dołączonej do książki karcie podręcznika (wzór karty podręcznika stanowi załącznik 1 do zasad wypożyczania) potwierdza jego stan podpisem.

8. Stan podręcznika w dniu zwrotu zostanie ponownie już ostatecznie oceniony przez nauczyciela-bibliotekarza, a w przypadku zniszczenia lub zagubienia, wypożyczający będzie poinformowany o konieczności dokonania wpłaty na niżej podane konto.

9. Zgodnie z art.22 a k, ustęp 2, 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, czytelnik, który zgubi lub zniszczy wypożyczony podręcznik zobowiązany jest do zwrotu jego kosztu. Wpłaty należy dokonać, najpóźniej do końca danego roku szkolnego, na konto:

– MEN nr 59 1010 1010 0031 2822 3100 0000 – w przypadku elementarzy do klas 1 – 3,

– Szkoła Podstawowa nr 16 w Przemyślu nr 95 1560 0013 2675 9937 0000 0001  – w przypadku pozostałych podręczników.

W treści przelewu należy wpisać – „zwrot za podręcznik …(tytuł)….., …(część)…”, a potwierdzenie wpłaty (lub ksero) należy dostarczyć do szkoły.

10. Każdy czytelnik, opiekun, rodzic zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia zaznajomienia się i przestrzegania w/w zasad.

11. Treść zasad wypożyczania podręczników szkolnych została podana do ogólnej wiadomości również w bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły www.sp16przemysl.pl.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content