Czytelnia

REGULAMIN CZYTELNI oraz INFORMATYCZNEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYM W PRZEMYŚLU

1. Z czytelni i znajdującego się w niej Informatycznego Centrum Informacji Multimedialnej może korzystać każdy uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły.
Każdy użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem czytelni oraz jego przestrzegania.
2. Uczniowie stają się czytelnikami na podstawie zapisu w dzienniku klasowym oraz karty czytelnika. Nauczyciele i pracownicy szkoły stają się czytelnikami na podstawie karty czytelnika.
3. W czytelni może przebywać tyle osób, ile jest miejsc pojedynczych przy stolikach. Uczniowie wchodzą do czytelni pojedynczo, w maseczkach.
4. Przed wejściem obowiązkowo czytelnik dezynfekuje ręce.
5. Nie wolno wchodzić do czytelni z jedzeniem i piciem.
6. Uczniowie zajmują miejsce wskazane przez nauczyciela bibliotekarza zachowując, co najmniej 1,5 m odległości od siebie oraz przestrzegają zasad higieny.
7. Nauczyciel wpisuje każdego ucznia do zeszytu ewidencji.
8. Czytelnicy mogą korzystać ze wszystkich zbiorów zgromadzonych w czytelni i wypożyczalni zachowując ciszę.
9. Nie wolno samemu brać potrzebnych materiałów edukacyjnych.
10. Nie wolno samowolnie zmieniać miejsca w czytelni.
11. Czytelnik zobowiązany jest przed korzystaniem ze zbiorów zgłosić bibliotekarzowi wszelkie uszkodzenia druku lub sprzętu.
W przeciwnym razie sam za nie odpowiada. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania materiałów edukacyjnych. Nie wolno ich narażać na uszkodzenie.
12. Uczeń może również korzystać z własnych przyborów, sprzętu elektronicznego i książek wyłącznie w celach edukacyjnych.
13. Uczniowie nie mogą wymieniać się wyżej wymienionymi rzeczami.
14. Książek oraz innych materiałów zgromadzonych w czytelni nie wypożycza się do domu.
15. Wykorzystane materiały odkładane są przez czytelnika na specjalny regał i poddawane kwarantannie przez okres 48 godzin.
16. W przypadku, gdy prowadzone są zajęcia
w czytelni za przestrzeganie przez uczniów regulaminu odpowiada nauczyciel.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content