Dla ósmoklasisty - wybór szkoły

Rekrutacja https://www.gov.pl/web/edukacja/terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstaw...

Wybór szkoły w kilku krokach:

PRAWDOPODOBNIE 11.05.2020 r. do 23. 06.2020 r. godz.15.00

1. Pierwsze logowanie na stronie https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/index.html, uzupełnij wszystkie swoje dane, typu adres, telefon, mail, imiona rodziców i adres zamieszkania….– jak się zalogujesz do systemu panel po lewej stronie
Podręcznik obsługi systemu znajdziesz tutaj:
https://podkarpacie.edu.com.pl/kandydat/app/downloads.html

2. Wybór preferencji (tworzenie listy „marzeń”)

2.1. Wybieramy 3 szkoły (jeśli składamy podanie w innym systemie np. do szkoły w Krakowie, to tu można wybrać już tylko 2 szkoły i utworzyć listę marzeń z klas dostępnych w tych dwóch szkołach

2.2. Tworzymy listę klas wg kolejności od najważniejszej na miejscu nr 1 do takiej na „wszelki wypadek” na ostatnim miejscu

2.3. Nie ma ograniczenia liczby klas, można umieścić na liście wszystkie klasy z tych szkół, które wybraliście (szkół max.3)

2.4. Jak wybierzesz, nie spiesz się prześpij się z tym, przemyśl i przedyskutuj to z rodzicami, jesteś niepełnoletni więc na podaniu KONIECZNY jest podpis rodzica/opiekuna prawnego

3. Wydrukowanie wniosku („podania”), w wyznaczonych miejscach należy podpisać i dać do podpisu rodzicom/ opiekunom prawnym (BEZ PODPISU RODZICA/OPIEKUNA WNIOSEK NIE BĘDZIE PRZYJĘTY W SZKOLE PONADPODSTAWOWEJ)

4. Dostarczenie wniosku do szkoły pierwszego wyboru ( nr 1 z listy „marzeń”) najpóźniej 23 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

5. Logowanie do systemu i sprawdzanie czy oceny i wyniki egzaminów są bezbłędne (oceny w systemie mają się zgadzać z papierową wersją świadectwa
i zaświadczenia o wynikach egzaminów)
Po radzie klasyfikacyjnej wychowawcy wprowadzają oceny i osiągnięcia dodatkowe (miedzy 15 czerwca a 22 czerwca), wyniki egzaminu ósmoklasisty nie będą znane, więc na wakacjach będziesz musiał/a wpisać sam/a.

6. Żegnamy się 26 czerwca, a Wy czekacie do ………….

*PRAWDOPODOBNIE początek sierpnia

7. Logujesz się i wpisujesz wyniki swoich egzaminów, które uzyskała/eś od OKE
Po kilku dniach- *TERMIN NIEZNANY

8. Logujesz się i wyświetla się informacja, gdzie system zakwalifikował
Cię do przyjęcia (do jakiej klasy, w której szkole)-oczywiście jest to tylko jedna
z klas Twojej listy „marzeń”

9. Potwierdzasz wolę –czyli zanosisz oryginały świadectw i zaświadczeń OKE do szkoły, która się wyświetliła.
Jeśli tego nie zrobisz, nie będziesz przyjęta(y) do żadnej, zwalniasz miejsce tym
z 33 i 34 nr listy, a sam(a) czekasz na nabór uzupełniający-Termin nieznany

Uwaga !
Nie ma progów punktowych, system kwalifikuje Was na podstawie liczby uzyskanych punktów. Kto ma więcej jest wyżej na liście, to na ilu punktach się kończy lista zależy od „konkurencji”-ograniczeniem jest liczba uczniów
w klasie (32 osoby do klasy lub 16 w szkołach typu technika i szkoły branżowe)

*WSZYSTKIE TERMINY PO AKTUALIZACJI HARMONOGRAMU PRZEZ MEN i Podkarpackiego Kuratora Oświaty będą w systemie naboru i można będzie je śledzić na bieżąco. W tym momencie nieznany nowy harmonogram, a stary jest niemożliwy do zrealizowania, ze względu na pandemię.