Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

DYREKTOR mgr Alicja Dobosz

WICEDYREKTOR mgr  inż. Wioletta Olejnik

WICEDYREKTOR mgr Barbara Kędra

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
czter pory roku
baner Nasze orlątko
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Vulcan Nabor
Skip to content