Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

DYREKTOR mgr Alicja Dobosz

WICEDYREKTOR mgr  inż. Wioletta Olejnik

WICEDYREKTOR mgr Barbara Kędra

czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Zajecia ceramiczne- Heca z pieca - LOGO
Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content