Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

DYREKTOR mgr Alicja Dobosz

WICEDYREKTOR mgr  inż. Wioletta Olejnik

WICEDYREKTOR mgr Barbara Kędra

Deklaracja dostępności
Skip to content