Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

p.o. dyrektor szkoły: mgr Barbara Kędra

wicedyrektor: mgr inż. Wioletta Olejnik

kierownik świetlicy: mgr Anna Hano

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
czter pory roku
baner Nasze orlątko
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Vulcan Nabor
Skip to content