Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

p.o. dyrektor szkoły: mgr Barbara Kędra

wicedyrektor: mgr inż. Wioletta Olejnik

kierownik świetlicy: mgr Anna Hano

Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content