Egzamin pisemny z języka niemieckiego DSD I

W dniu 9 marca odbył się po raz kolejny w naszej szkole egzamin pisemny z języka niemieckiego DSD I. Uczniowie rozwiązywali zadania sprawdzające umiejętności językowe w zakresie rozumienia tekstu czytanego, słuchanego oraz zbudowania spójnej wypowiedzi pisemnej na określony temat. Prace uczniów zostały wysłane do Niemiec, gdzie będą sprawdzane przez niemieckich egzaminatorów. Czekamy na wyniki części pisemnej i życzymy powodzenia w części ustnej, która odbędzie się w kwietniu.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content