Konkursy przedmiotowe

Harmonogram konkursów organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2021/2022

Etap szkolny

1. Konkurs z języka polskiego – 17 listopada 2021 r.

2. Konkurs z matematyki – 18 listopada 2021 r.

3. Konkurs z języka angielskiego – 22 listopada 2021 r.

4. Konkurs z języka niemieckiego – 23 listopada 2021 r.

5. Konkurs z historii – 29 listopada 2021 r.

6. Konkurs z geografii – 30 listopada 2021 r.

7. Konkurs z biologii – 1 grudnia 2021 r.

8. Konkurs z chemii – 2 grudnia 2021 r.

9. Konkurs z fizyki – 3 grudnia 2021 r.

10. Konkurs z informatyki – 9 grudnia

Konkursy rozpoczynają się o godz. 10.00. Uczeń zgłasza się przed wyznaczoną salą 10 minut przez rozpoczęciem konkursu z legitymacją szkolną i przyborami zgodnie z załącznikiem nr 2 do regulaminu:

  1. Każdy uczeń przystępujący do konkursu powinien mieć długopis (lub pióro) z czarnym lub niebieskim tuszem (atramentem) przeznaczonym do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) oraz przybory według konkursów:

2. Na konkursie z matematyki niedozwolone jest korzystanie z kalkulatora.

Czas trwania konkursu na etapie szkolnym – 60 minut, a w przypadku konkursu z języka polskiego 120 minut.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content