Harmonogram nauki w systemie hybrydowym na okres 17-28 maja 2021 r.

17 maja 2021 r. rozpoczynamy naukę w systemie hybrydowym w klasach 4-8 zgodnie z harmonogramem.

Każda klasa będzie mieć przypisaną jedną salę lekcyjną oraz wydzielone części korytarzy; klasy ósme osobne sektory.

Sklepik pozostaje zamknięty, ze względów organizacyjnych uczniowie klas 4-8  nie będą korzystać z obiadów do 28 maja.

Nauka zdalna odbywać będzie się w formie offline, za wyjątkiem lekcji „na żywo” ustalonych z uczniami i zapisanych przez nauczycieli w kalendarzu teams.

Na terenie szkoły obowiązują procedury bezpieczeństwa COVID- 19 opracowane na podstawie aktualnych wytycznych GIS, MZ i MEiN (odnośnik na stronie szkoły).

Harmonogram nauki w systemie hybrydowym na okres 17-28 maja 2021 r.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content