lekcja otwarta 5A j.polski

„Jak Fileas Fogg wyruszył w podróż dookoła świata”

„Jak Fileas Fogg wyruszył w podróż dookoła świata” to temat zajęć otwartych przeprowadzonych w klasie 5 A w dniach 25 – 26.01.21.

Zajęcia zorganizowano jako projekt, w którym uczniowie samodzielnie poszukiwali informacji na temat wybranego odcinka podróży, wspólnie je weryfikowali, w grupach wykonywali ikonografiki uwzględniające przebieg podróży, historię, położenie geograficzne, klimat, florę i faunę wybranych miejsc oraz ludzi i ich kulturę. Grupy prezentowały swoje prace w taki sposób, aby odtworzyć całą trasę, którą przebył bohater książki Juliusza Verne „W 80 dni dookoła świata”.

Praca nad projektem zakładała nabywanie przez uczniów umiejętności krytycznego wyszukiwania informacji, współpracy w grupie, dzielenia się wiedzą oraz poznania miejsc opisanych w lekturze.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content