Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

I. Organizacja roku szkolnego:

• rozpoczęcie roku szkolnego…………………………………………….. 2 września 2019 r.
• zimowa przerwa świąteczna …………………………………………… 23 – 31 grudnia 2019 r.
• zakończenie semestru ……………………………………………………. 10 stycznia 2019 r.
• szkolne ferie zimowe …………………………………………………….. 13 – 26 stycznia 2020 r.
• wiosenna przerwa świąteczna …………………………………………. 9 – 14 kwietnia 2020 r.
• egzamin ósmoklasisty:
– język polski ………………………………………………………… 21 kwietnia 2020 r.
– matematyka…………………………………………………………. 22 kwietnia 2020 r.
– język obcy ………………………………………………………….. 23 kwietnia 2020 r.
• „Święto Szkoły” – 27 rocznica nadania imienia ………………….. 29 maja 2020 r.
• dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
– język polski …………………………………………………………… 1 czerwca 2020 r.
– matematyka…………………………………………………………… 2 czerwca 2020 r.
– język obcy …………………………………………………………….. 3 czerwca 2020 r.
• zakończenie roku szkolnego……………………………………………… 26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
• 31 października 2019 r. – dzień wolny ze względów społecznych
(przed ustawowo wolnym dniem świątecznym),
• 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. – dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty;
• 12 czerwca 2020 r. – dzień wolny ze względów społecznych
(pomiędzy ustawowo wolnymi dniami świątecznymi),

Dni wolne od nauki, z zajęciami opiekuńczymi w świetlicy:
14 października 2019 r., 31 października 2019 r., 21-23 kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r.
Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy:
1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.

II. Spotkania z rodzicami:

• Zebrania organizacyjne ………………………………………………………. 5 września 2019 r.
• Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców …………………… 12 września 2019 r.
• Wywiadówki ogólnoszkolne ….… 5 grudnia 2019 r., 30 stycznia 2020 r. i 21 maja 2020 r.

III. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

• klasyfikacyjne ……………………………………………….. 10 stycznia 2020 r. i 19 czerwca 2020 r.
• plenarne …………………………………………………………… 6 lutego 2020 r. i 29 czerwca 2020 r.
• szkoleniowe ………………………………… październik i listopad 2019 r., luty i marzec 2020 r.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content