„Integracja” – publikacje

 • Pieczenie chleba

  Mało nas, mało nas do pieczenia chleba” to tekst piosenki, którą mali aktorzy z Miejskiego Przedszkola nr 11 zaśpiewali dla nas 5 października podczas przedstawienia pt. „Od ziarenka do bochenka”.…

 • Znaczenie zajęć logorytmicznych dla rozwoju mowy u dzieci z wadą słuchu

  Logorytmika to jedna z metod stosowana w postępowaniu logopedycznym, oparta na rytmie muzycznym i tekstach słownych zestrajanych przez muzykę i łączonych z ruchami całego ciała. Jest swoistą formą połączenia rytmiki…

 • Dziecko z zespołem Aspergera

  Kryteria diagnostyczne Zespół Aspergera, opisany po raz pierwszy w 1944 roku przez wiedeńskiego pediatrę Hansa Aspergera, jest zaburzeniem należącym do grupy całościowych zaburzeń rozwoju. W swojej pracy doktorskiej Asperger opisał…

 • Szanse edukacyjne ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym

  „ Każdy się może uczyć, choć nie wszyscy mogą się uczyć tego samego i w tym samym tempie.” W obecnych czasach uczeń z mózgowym porażeniem dziecięcym ma szansę na kompleksową…

 • Stwardnienie rozsiane jako choroba ludzi młodych

  Sclerosis multiplex (SM), czyli stwardnienie rozsiane, jest ciężką chorobą uszkadzającą ośrodkowy układ nerwowy, z początkowo przemijającymi, a potem z utrwalonymi licznymi zaburzeniami neurologicznymi. Choroba z reguły dotyczy osób młodych między…

 • Klasy integracyjne szkołą humanitaryzmu

  „Widzimy dzieci w burzliwych przejawach radości i smutku, gdy się różnią od nas, nie dostrzegamy pogodnych nastrojów, cichych zadumań, głębokich wzruszeń, bolesnych zdziwień, jątrzących podejrzeń i upokarzających wątpliwości, w których…

 • Jak przystosować szkołę pod kątem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

  „Szkoła dobra dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, jest lepszą szkołą dla wszystkich” Bengt Linguist Troska o zapewnienie właściwego, godnego miejsca osobom niepełnosprawnym w dzisiejszym społeczeństwie wpisała się w naszą rzeczywistość,…

 • Dziecko autystyczne w roli ucznia

  Dziecko z autyzmem cierpi z powodu licznych zaburzeń neurologicznych oraz dolegliwości somatycznych (m.in. niedomagania ze strony układu pokarmowego spowodowane alergiami). Zaburzenia te manifestują się najczęściej jako: – deficyty w obszarze…

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content