Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej nr 16 w Przemyślu

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 16 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  IM. ORLĄT LWOWSKICH W PRZEMYŚLU

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu oferuje kształcenie, wychowanie i opiekę w cyklu ośmioletnim.

W szkole tworzone są oddziały integracyjne, w których odbywa się edukacja uczniów pełnosprawnych i niepełnosprawnych. Szerzenie idei integracji to cel strategiczny naszej placówki.

Wysoki poziom edukacji ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych potwierdzają wewnętrzne i zewnętrzne badania osiągnięć uczniów oraz konkursy przedmiotowe i artystyczne, zawody i turnieje sportowe, a przede wszystkim egzaminy zewnętrzne.

Jesteśmy szkołą promującą zdrowy i aktywny tryb życia. W 2011 roku uzyskaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie i zabiegamy o następny.

Ważne dla wszystkich wartości to: szacunek, życzliwość dla innych, wrażliwość społeczna, odpowiedzialność za siebie i innych, samorządność.

Priorytetem placówki jest stworzenie wszystkim, także niepełnosprawnym uczniom warunków do wszechstronnego rozwoju: intelektualnego, emocjonalnego, moralnego, społecznego i fizycznego. Realizacji celu sprzyja dobrze wykwalifikowana, przyjazna dla ucznia, wyspecjalizowana w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  kadra. Nauczyciele stosują aktywizujące metody nauczania, rozwijają postawy twórcze uczniów, inspirują ich do podejmowania własnego wysiłku badawczego. Szeroki zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych ma pomóc uczniom w zdobywaniu wiedzy  i umiejętności pozwalających sprostać wymogom dorosłego życia.

Odnowiony w ramach termomodernizacji budynek, dobrze wyposażone sale lekcyjne i pracownie, brak barier architektonicznych, pracownie komputerowe, nowoczesne pomoce multimedialne, sale gimnastyczne, dwa boiska, plac zabaw i siłownia na świeżym powietrzu,  umożliwiają realizację założonych zadań.

Szkoła Podstawowa nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi, to szkoła otwarta dla wszystkich. Chętnie współpracuje z rodzicami, środowiskiem lokalnym i instytucjami świadczącymi poradnictwo oraz specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.

Wspieramy wszelkie inicjatywy zmierzające do tego, aby nasza placówka rozwijała się, dostosowywała do zmieniającej się rzeczywistości i była godna zaufania.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content