Kwalifikacje do II etapu konkursu mediacyjnego

Mediatorzy rówieśniczy z naszej szkoły wzięli udział w II edycji konkursu mediacyjnego Postaw na mediację, który został zorganizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
Konkurs ma na celu zwiększanie świadomości społecznej w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym. Poza walorem edukacyjnym, uczestnikom gwarantuje się również emocjonującą rywalizację z innymi zgłoszonymi przez szkoły drużynami. Konkurs ma za zadanie skłonić uczestników do samodzielnego myślenia, praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy prawniczej oraz zachęcić uczniów do pogłębiania wiedzy o mediacji jako metodzie pozasądowego rozwiązywania sporów.
Konkurs został podzielony na II etapy. I etap polegał na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez organizatora stanów faktycznych tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych oraz prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycji zawarcia ugody.
Nasi uczniowie zakwalifikowali się do II etapu konkursu mediacyjnego. Podczas II etapu konkursu Drużyny Mediacyjne mają za zadanie przeprowadzić symulację mediacji przed Komisją Konkursową na podstawie przedstawionego w ramach I etapu scenariusza mediacji. II etap konkursu odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 roku w Warszawie.
W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody dla szkół podstawowych:
1.nagroda I stopnia – 2 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;
2.nagroda II stopnia – 1 500 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;
3.nagroda III stopnia – 1 000 złotych dla członków Drużyny Mediacyjnej;
Uczniów przygotowują Pani Marta Kowalska, Pani Edyta Gajda – Chorzępa, Pani Magdalena Ludwa.
Mediatorom rówieśniczym serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w drugim etapie.

Wyniki I etapu II edycji Konkursu „Postaw na mediację”

Edukacja prawna oficjalny profil

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content