Łyżkowi bohaterowie

Kim jestem? W szkole podstawowej maj jest czasem powtórek do egzaminu ósmoklasisty. W tym roku uczniowie klas 8a, b i d na lekcji języka polskiego brali udział w projekcie polegającym na wykonaniu z drewnianej łyżki wylosowanego wcześniej bohatera literackiego lektury obowiązkowej. Kukiełka miała zawierać przynajmniej dwa elementy charakterystyczne dla danej postaci. Następnie należało wybrać scenę z udziałem bohatera, przygotować rekwizyty i odtworzyć ją na ławce. Zadaniem pozostałych uczniów było odgadnięcie, którego bohatera odzwierciedla łyżkowa postać, uzasadnienie wyboru, a na podstawie cytatów i rekwizytów rozpoznanie przedstawionej sceny. Druga część zadania polegała na ustnej prezentacji postaci-charakterystyki. W ten nietypowy sposób uczniowie przypomnieli sobie najważniejszych bohaterów lektur omawianych w klasie 7 i 8. Jak sobie poradzili z tym zadaniem? Oceńcie sami i odgadnijcie, kogo przedstawia łyżkowy ludzik…

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content