Mała Książka, Wielki Człowiek - Logo akcji

„Mała książka – wielki człowiek”, czyli wyprawka czytelnicza w klasie I a

         Z inicjatywy Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu klasa I a otrzymała specjalne Wyprawki Czytelnicze będące promocją kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.

         Celem akcji jest zachęcenie uczniów stojących u progu szkolnej edukacji do czytania, rozbudzenie pasji czytelnictwa, a co za tym idzie zdobywania wiedzy i stałego poszerzania horyzontów.

W skład Wyprawki Czytelniczej wchodzi:

„Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych.

„Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura dla rodziców i opiekunów.

„Kreatywny alfabet” – plakat z literami do wycinania, wspomagającymi naukę czytania.

Pamiętając, że dzieci uczą się głównie przez naśladownictwo – czytajmy!

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content