Medal KEN

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Trzy nauczycielki naszej szkoły: pani Jolanta Bracha, pani Aneta Rudnicka oraz pani Aneta Więch, zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się 28 maja 2021 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Medale zostały wręczone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch.

Medal KEN jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Gratulujemy!

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content