Medal KEN

Medale Komisji Edukacji Narodowej

Trzy nauczycielki naszej szkoły: pani Jolanta Bracha, pani Aneta Rudnicka oraz pani Aneta Więch, zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Uroczystość odbyła się 28 maja 2021 roku w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Medale zostały wręczone przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty panią Małgorzatę Rauch.

Medal KEN jest nadawany za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

Gratulujemy!

czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Zajecia ceramiczne- Heca z pieca - LOGO
Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content