Międzynarodowy Dzień Liczby PI – zaproszenie do udziału w konkursach

Tradycyjnie świętujemy Dzień Liczby Pi w naszej szkole.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursach!

W tym roku w ramach Święta Pi odbędą się następujące konkursy:

*Konkurs plastyczny – termin oddania prac upływa 10 marca 2022 ( klasy 4-7)
Warunki uczestnictwa:
1.Tematem prac jest liczba Pi widziana oczami uczestnika. Inspiracją może być historia jej odkrycia, zastosowanie, znalezienie ciekawych informacji na temat tej liczby i przedstawienie ich w formie plakatu.
2.Technika wykonania pracy dowolna (kolaż, grafika itp., z wyjątkiem materiałów sypkich).
3.Prace należy opatrzyć metryczką, umieszczoną na odwrocie, zawierającą: imię i nazwisko autora, wiek i klasę.
4.Praca powinna być wykonana własnoręczne.
5.Prace wykonane niezgodnie z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

*Konkurs poetycki – termin oddania prac upływa 10 marca 2022 (klasy 5 -7)
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest samodzielne napisanie jednego wiersza niepublikowanego i nienagradzanego w innych konkursach, którego tematyka związana będzie z liczbą Pi. Każda praca powinna zawierać następujące informacje: imię, nazwisko autora pracy, klasę, do której uczęszcza.

Prace konkursowe przyjmuje nauczyciel matematyki uczący w danej klasie lub pani Bogumiła Bzorek .

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content