Młodzi mediatorzy z SP 16 z wizytą w Urzędzie

W dniu 7.12.2022r. przedstawiciele mediatorów rówieśniczych w składzie: Jagoda Trojniarz, Vanessa Inglot, Franciszek Bieńko, Jakub Błądziński wraz z opiekunami Panią Martą Kowalska oraz ks. Grzegorzem Rybczakiem ze Szkoły Podstawowej Nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi w Przemyślu wzięli udział w spotkaniu zorganizowanym w Urzędzie Miasta z Sekretarzem Miasta Przemyśl Panem Dariuszem Łapą oraz Naczelnikiem Wydziału Edukacji i Sportu Panią Renatą Kochanowicz-Chalicką.
Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat potrzeby prowadzenia na terenie szkoły mediacji rówieśniczych. Wspólnie pokreślono, że mediacje są alternatywą rozwiązywania sporów i konfliktów powstałych w szkole, ponieważ młodzież bardzo często potrafi między sobą lepiej te konflikty rozwiązać, nie angażując w to rodziców, czy instytucji. Przedstawiciele Urzędu Miejskiego zaakcentowali, że istnieje ogromna potrzeba prowadzenia mediacji rówieśniczych w szkołach.

Wizyta w Urzędzie

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content