MOBIREG – dziennik elektroniczny w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

W roku szkolnym 2017/2018 SP-16 dokumentuje przebieg nauczania dla każdego oddziału i ucznia prowadząc dziennik lekcyjny wyłącznie w formie elektronicznej, wykorzystując możliwości Pakietu Systemu Mobireg.

W bieżącym roku szkolnym nadal bezpłatnie można korzystać z funkcjonalności KONTA PODSTAWOWEGO:

– przeglądanie planu lekcji ucznia (kalendarz zajęć, wydarzeń specjalnych, sprawdzianów) – pliki pdf,

– dostęp do ocen i obecności uczniaoraz wgląd w pochwały, uwagi i informacje o uczniu – pliki pdf,

– kontakt z kadrą pedagogiczną i kadrą kierowniczą szkoły poprzez pocztę systemową e-dziennika.

Na terenie szkoły (za pośrednictwem wychowawcy klasy oraz nauczyciela przedmiotu) rodzic ucznia posiada

bezpłatny dostęp do pełnych danych dziennika elektronicznego (takich, jakie zawierał dziennik tradycyjny).

Natomiast w ramach grupowo zakupionego przez RR rozszerzonego panelu „RODZIC EXTRA”- PREMIUM

rodzic może dodatkowo pozyskać szybki dostęp (gratisowa nakładka graficzna) do użytecznych informacji:

– wyliczania średniej ze wszystkich nauczanych przedmiotów,

– podsumowania frekwencji na poszczególnych zajęciach edukacyjnych,

– modułu rankingów i porównań wyników ucznia na tle klasy i szkoły,

– modułu podręczników oraz listy sprawdzianów i zadań domowych.

Platforma E-dziennika Mobireg Spółka z o.o daje rodzicom również możliwość indywidualnej aktywacji jednego konta PREMIUM za 35zł, a także oferuje indywidualny zakup dowolnej ilości powiadomień E-MAIL i SMS.

Szkolna Rada Rodziców po konsultacjach z rodzicami podjęła decyzję o grupowej aktywacji pakietu „RODZIC EXTRA” – PREMIUM w roku szkolnym 2017/2018 według poniższego harmonogramu:

– do 13 września rodzic wpłaca 50zł do skarbnika Klasowej Rady Rodziców, który wpłaca całość do RR,

– po przekazaniu dyrektorowi szkoły (przez wychowawców klas) listy rodziców uczestniczących w grupowej aktywacji, rozszerzony dostęp do e-dziennika będzie pozostawiony tylko w/w rodzicom (pozostali rodzice od połowy września będą mogli korzystać tylko z bezpłatnego Konta Podstawowego – w plikach pdf),

– jeśli jednak rodzic zdecyduje się na wpłatę składki wysokości 50zł na Radę Rodziców w późniejszym terminie (najpóźniej do 30 września), rozszerzony dostęp do e-dziennika zostanie aktywowany na początku października,

Rodzic wpłacający 50zł na RR wspiera jej działania na rzecz uczniów oraz uczestniczy w grupowej aktywacji rozszerzonego dostępu do e-dziennika wnosząc składkę tylko przy jednym dziecku (najstarszym), jednocześnie zgłaszając wychowawcom pozostałych swoich dzieci, w której klasie dokonał wpłaty na RR.

Rodzice dzieci przyjętych do klas pierwszych SP-16 oraz pozostałych nowych uczniów otrzymają od wychowawców loginy i hasła dostępu do e-dziennika, a pozostali rodzice wykorzystują dawne loginy i hasła:

– hasła muszą zawierać minimum 8 znaków, w tym przynajmniej jedną wielką literę i przynajmniej jedną cyfrę,

– w ustawieniach konta należy wpisać swój własny adres e-mail, który jest potrzebny do odzyskiwania hasła,

– dla zwiększenia bezpieczeństwa system Mobireg wymusza zmianę / uaktualnienie hasła co 30 dni.

Pilnujmy swoich danych dostępowych, nie ujawniajmy ich innym osobom.

W przypadku zagubienia loginu należy zgłosić się do sekretariatu szkoły, a w razie innych problemów można kontaktować z administratorem szkolnym lub firmy Dreamtec: dziennik.pomoc@gmail.com


Bądźmy odpowiedzialni – pilnujmy swoich danych dostępowych, nie ujawniajmy ich innym osobom.

W przypadku problemów należy kontaktować się z administratoremdziennik.pomoc@gmail.com


Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
Skip to content