I Gala Przemyskiej Akademii Talentów i nasza Akademia Musicalowa

6 czerwca br. na scenie Zamku Kazimierzowskiego odbyła się I Gala Przemyskiej Akademii  Talentów, która była podsumowaniem całorocznej pracy kilkunastu szkół i przedszkoli Przemyśla uczestniczących w miejskim projekcie. W naszej szkole w ramach tego programu realizowana była „Akademia Musicalowa”. Powstała na bazie uczniów kształcących swój głos w chórze Triola pod kierunkiem p. Joanny Cioch. Bogate doświadczenie zdobyte w chórze pozwoliło iść o krok dalej i połączyć śpiew z ruchem i grą aktorską. Każdy na swój sposób w tym projekcie miał szansę być kreatorem, współtwórcą dzieła. Mógł wyrazić swoją ekspresji ruchowej i wykazać się kreatywnością.

Pierwszym projektowym przedsięwzięciem był musical "Hej, ludzie idą święta", wystawiony na scenie przemyskiego zamku w grudniu .

Kolejny musical, którego fragment uczniowie wystawili 6 czerwca nosi tytuł  „Szkolny ro(c)k” .

Wszystkie zespoły otrzymały piękne pamiątkowe statuetki.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego fragmentu na you tube: https://youtu.be/ljUO8fdMNcA