(Nie)zwykła matematyka

Nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Projektu edukacyjnego „(Nie)zwykła matematyka”.

Czas trwania projektu: 1 września 2022 do 1 czerwca 2023 roku

Celem projektu jest kształcenie inicjatywy i pomysłowości w rozwiązywaniu problemów oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce. Realizując zadania projektowe uczniowie będą mogli zobaczyć związek matematyki z życiem codziennym oraz ćwiczyć sprawność rachunkową, kreatywność, współpracę w grupie, wyobraźnię geometryczną oraz logiczne myślenie. Projekt będzie realizowany w klasach IV – VIII


Projekt obejmuje realizację różnych matematycznych wyzwań i składa się z dziesięciu modułów:

Moduł I: Co w trawie piszczy

Zadanie 4: Kleksografia

Zadanie 6 Wędrówki muchy

Zadanie 7. Ślimak Teodorosa

Moduł II: Galeria sztuki

Zadanie 1: Cyrklem malowane

Zadanie 6: Op-Art – świat złudzeń optycznych

Zadanie 9: Bryły na miarę szyte

Moduł III: Matematyka inaczej

Zadanie 3: Escape room – lekcja w postaci pokoju zagadek

Moduł IV: Nie tylko na planszy

Zadanie 1: Tangramy

Zadanie 3. Planszówkowy zawrót głowy

Moduł V: Historyczne zmagania

Zadanie II: Łokieć, piędź, stopa

Moduł VI: Świąteczna matematyka

Zadanie 1: Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Zadanie 12: Światowy Dzień Origami

Zadanie 2: Międzynarodowy Dzień liczby Pi

Zadanie 4: Dzień logiki

Moduł VII: Kasa rządzi światem

Zadanie 1: Napad na bank

Moduł VIII: Budujemy

Zadanie 2: Mozaiki

Moduł IX: Przepyszna matematyka

Zadanie 3: Przepyszne bryły

Moduł X: Matematyka w podróży

Zadanie 10: Do you speak … ?

Uczestnicy projektu mają do zrealizowania co najmniej 15 zadań projektowych
z 10 różnych modułów. Ze zrealizowanych zadań będą się dzielić relacjami na grupie
na Facebooku „(Nie)zwykła matematyka – ogólnopolski projekt edukacyjny”.

Certyfikat

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content