Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów

Szkoła Podstawowa nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – „Nowoczesna i przyjazna szkoła szansą sukcesu uczniów”– w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, realizowany w ramach Działania 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego.

Wyniki rekrutacji na zajęcia realizowane w projekcieTUTAJ

Harmonogram zajęć – TUTAJ

Cel główny projektu:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego ukierunkowana na rozwój kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności (szczególnie w ramach technologii informacyjno-komunikacyjnej), zwiększających ich szansę na rozwój osobisty.

Grupa docelowa projektu:
a) uczniowie SP nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

b) nauczyciele pracujący w SP nr 16 im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

Zakres wsparcia:

 1.  zajęcia dodatkowe kształtujące i rozwijające kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy oraz kreatywność, innowacyjność i pracę zespołową, prowadzone metodami aktywnymi wg autorskich programów;
 2. indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe;
 3. indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-psychologiczne;
 4. indywidualna terapia specjalistyczna BIOFEEDBACK skierowana do uczniów z trudnościami w nauce i z zaburzeniami rozwojowymi;
 5. realizacja warsztatów przyrodniczych w ramach Szkolnego Koła Młodego Odkrywcy sekcja: przyrody, biologii, fizyki, chemii i geografii;
 6. warsztaty dla uczniów dotyczące wykorzystania narzędzi TIK;
 7. szkolenia dla nauczycieli w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych;
 8. doposażenie pracowni przyrodniczych, tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu;
 9. doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK; wykonanie w szkole sieci komputerowej przewodowej i bezprzewodowej;

Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 r. do 30.06.2020 r.
Wartość projektu:                                           983 701,25 zł

Wysokość dofinansowania projektu:                933 553,25 zł

       Materiały do pobrania

Regulamin rekrutacji

Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 2019

Aneks 2019

        Zajęcia projektowe

Redakcja gazetki szkolnej – Nasze Orlątko

Muzykoterapia

Program – Jestem, więc mówię

Ceramiczne sztuczki

Bajkowe potyczki szachowe

Projektowanie robotów

Trening umiejętności społecznych

Szkolne Koło Młodych Odkrywców – Sekcja Przyrody

Szkolne Koło Młodych Odkrywców – Sekcja Chemii

Zajęcia Logopedyczne

Życie to teatr

Przygoda z matematyką

Biofeedback

Bajkoterapia, czyli bajki pomagajki dla małych i dużych

Najważniejsze informacje:

Biuro projektu

Biuro mieści się w sali naprzeciwko sekretariatu

Biuro czynne jest od poniedziałku do czwartku w godz. 10.00-15.00

Termin rekrutacji:

od  2 do 25 września 2019 r.

Niezbędna dokumentacja:

 • Regulamin rekrutacji
 • Formularz zgłoszeniowy dla ucznia 2019
 • Aneks 2019

 

 

Zajęcia wg klas-informacja, o zajęciach dedykowanych do danej grupy wiekowej:

 

Zajęcia wg klas:

Klasy I

 • ABC emocji – kształtowanie umiejętności uczenia się z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej
 • Nauka czy zabawa?, a może jedno i drugie – kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Ceramiczne sztuczki (tylko uczniowie z niepełnosprawnością) – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)

Klasy II

 • Przygoda z matematyką
 • Roboty w akcji – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe – zajęcia rozwijające myślenie strategiczne
 • Nauka czy zabawa?, a może jedno i drugie – kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Ceramiczne sztuczki (tylko uczniowie z niepełnosprawnością) – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)

Klasy III

 • Przygoda z matematyką
 • Roboty w akcji – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe – zajęcia rozwijające myślenie strategiczne
 • Nauka czy zabawa?, a może jedno i drugie – kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody – zajęcia rozwijające kompetencje przyrodnicze
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Ceramiczne sztuczki (tylko uczniowie z niepełnosprawnością) – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (tylko uczniowie z niepełnosprawnością)

Klasa IV

 • Roboty w akcji – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe –rozwijanie myślenia strategicznego
 • ABC emocji – kształtowanie umiejętności uczenia się z wykorzystaniem inteligencji emocjonalnej
 • Nauka czy zabawa?– kształtowanie umiejętności uczenia się
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja przyrody
 • Warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi TIK oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (wszyscy uczniowie)
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy V

 • Programowanie robotów – zajęcia z informatyki
 • Bajkowe potyczki szachowe –rozwijanie myślenia strategicznego
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja biologii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja geografii
 • Warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi TIK oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (wszyscy uczniowie)
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy VI

 • Programowanie robotów – zajęcia z informatyki
 • Grafika komputerowa w matematyce – zajęcia z informatyki
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja biologii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja geografii
 • Warsztaty dotyczące wykorzystania narzędzi TIK oraz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni (wszyscy uczniowie)
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy VII

 • Grafika komputerowa w matematyce – zajęcia z informatyki
 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja chemii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja fizyki
 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

Klasy VIII

 • Życie to teatr – warsztaty dramowe
 • Rozwijanie kompetencji społecznych – asertywność
 • Nasze Orlątko – kształtowanie inicjatywności, przedsiębiorczości i pracy w grupie
 • Klub Młodego Odkrywcy – sekcja chemii
 •  Klub Młodego Odkrywcy – sekcja fizyki
 • Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym
 • Indywidualne doradztwo edukacyjno-psychologiczne
 • Zajęcia sportowe BOCCE (uczniowie z niepełnosprawnością)
 • Ceramiczne sztuczki – zajęcia socjoterapeutyczne
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Mówię, myślę, jestem” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne „Trening umiejętności społecznych” (orzeczenie PPP lub zaburzenia zachowania)
 • Terapia specjalistyczna Biofeedback (trudności w nauce, zaburzenia zachowania)

 

Niezbędna dokumentacja projektowa:

 

 • uczniowie, którzy w ubiegłym roku nie składali dokumentacji – formularz + oświadczenie
 • uczniowie, którzy w ubiegłym roku składali dokumentacje projektową:
 • aneks do formularza
 • formularz (sytuacja ucznia w porównaniu z ubiegłym rokiem uległa zmianie)
 • uzyskanie orzeczenia o niepełnosprawności, orzeczenia PPP lub opinii PPP
 • zmiana miejsca zamieszkania z terenu miejskiego na wiejski i odwrotnie
 • zmiana sytuacji materialnej na status niski lub odwrotnie

 

 

 

 

Lista uczniów zakwalifikowanych w projekcie do uczestnictwa  w zajęciach dostepna będzie po rekrutacji, pod koniec września.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content