Pamiętamy o zmarłych – klasowe wyjście na cmentarz

03 XI 22 na cmentarzu zasańskim klasa 5C zapaliła znicze, położyła kwiaty i uporządkowała mogiły żołnierzy oraz grób śp. Adama Kończy.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content