Pomoc psychologiczno pedagogiczna w Szkole Podstawowej nr 16 w Przemyślu

Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi udzielana jest uczniom , rodzicom oraz nauczycielom.

Zespół pedagogiczno–psychologiczny realizuje swoje zadania poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska uczniów
  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia
  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce
  4. wspieranie uczniów z wybitnymi uzdolnieniami
  5. organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
  6. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych
  7. udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych ucznia , u którego stwierdzono zaburzenia rozwojowe oraz specyficzne trudności w uczeniu
  8. wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wychowawczych i edukacyjnych
  9. podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych

 


 

PEDAGOG  SZKOLNY

mgr Joanna Demko 

 

Poniedziałek   9.00 -13.00
Wtorek   8.30 -13.30
Środa   8.30 –  9.30
13.05 -16.05
Czwartek 10.00 -14.00
Piątek   7.30 -11.30

PSYCHOLOG  SZKOLNY

mgr Marta Kowalska

Poniedziałek  10.00 -15.00
Wtorek  10.00 -14.00
Środa   9.00 -13.00
Czwartek  10.00 -16.00
Piątek   9.00 -12.00
     

LOGOPEDA SZKOLNY

mgr Magdalena Ludwa

Poniedziałek 10.30 -14.00
Wtorek   7.45 -13.15
Środa   7.45 -13.15
Czwartek 10.30 -15.00
Piątek   7.45 – 11.15

PEDAGOG  – TERAPEUTA

mgr Alicja Mazurek

Poniedziałek   9.30 -14.15
Wtorek   7.45 -13.15
Środa   7.45 -14.00
Czwartek   7.45 -12.15
Piątek   8.30 -10.30
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content