Przed pierwszym dzwonkiem

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej w roku szkolnym 2022/2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
czter pory roku
baner Nasze orlątko
Vulcan Nabor
Skip to content