Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu – pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu – pobierz

Wnioseko przyznanie stypendium za wyniki w nauce – pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – pobierz

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content