Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu – pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu – pobierz

Wnioseko przyznanie stypendium za wyniki w nauce – pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – pobierz

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
czter pory roku
baner Nasze orlątko
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Vulcan Nabor
Skip to content