Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym

Regulamin przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym – pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu – pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu – pobierz

Wnioseko przyznanie stypendium za wyniki w nauce – pobierz

Wniosek o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe – pobierz

czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Zajecia ceramiczne- Heca z pieca - LOGO
Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content