Rekrutacja

SZANOWNI RODZICE!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 informuje, że 

w okresie od dnia 1.03.2023 r.  do dnia 22.03.2023 r. 

zostaje uruchomiony elektroniczny system naboru umożliwiający zgłoszenie Państwa dziecka do klasy pierwszej na rok szkolny 2023/2024.

Link do rejestracji:

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/przemysl/Candidates/Add

Zarządzenie Prezydenta Miasta Przemyśla

Wypełniony i wydrukowany wniosek/zgłoszenie, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka należy dostarczyć do sekretariatu szkoły pierwszego wyboru.

Wniosek zapisu dziecka do szkoły

Wniosek zapisu dziecka do świetlicy

W przypadku problemów z rejestracją, chętnie udzielimy pomocy w sekretariacie szkoły lub pod numerem telefonu: (16) 670 29 15

Oferta edukacyjna szkoły na rok szkolny 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 planujemy utworzyć trzy klasy pierwsze w tym:

– dwie klasy integracyjne (w zależności od ilości zgłoszeń dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego)

– jedna klasa ogólnodostępna

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content