Wita szkoło

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

1 września 2021 r. godzina 9.00

Zgodnie z zaleceniami MEN, MZ, GiS planowane są spotkania uczniów z wychowawcami w wyznaczonych salach (Rodzice uczniów nie wchodzą na teren szkoły – z wyjątkiem klas pierwszych, jeden opiekun z dzieckiem).

Prosimy o:

– przybycie do placówki o wyznaczonej godzinie,

– wejście uczniów na teren szkoły przez wyznaczone drzwi wejściowe,

– zachowanie zasad bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEiN, (zasłonienie ust i nosa maseczką na terenie szkoły  – z wyłączeniem sali lekcyjnej, zdezynfekowanie rąk, zachowanie właściwego dystansu społecznego).

Spotkania uczniów z wychowawcami będą się odbywać według następującego harmonogramu:

 Pierwszoklasistów powitamy przed głównym wejściem do szkoły (w razie deszczu przy głównym wejściu do szkoły). Wychowawcy klas odczytają listy wychowanków oraz zaproszą na krótkie spotkanie (z jednym rodzicem/opiekunem). Po spotkaniu z wychowawcą kierownik świetlicy zaprasza na krótkie spotkanie rodziców dzieci zapisanych.

Klasy 2 i 3 – spotkania tylko dla uczniów; wejście przez szatnię do sal:

2a – C10; 2b – C11; 2c – C2; 3a – B6; 3b – C4

Klasy 4-5 wejście od strony boiska

4a – E1; 4b – E6; 4c – E7; 5b – E9; 5c – E14; 5d – E10

Klasa 5a, klasy 6-8 wejście do szkoły wejściem głównym

5a – B11; 6a – B22; 7a – B14; 7b – C25; 7c – C26; 7d – C33

8a – B20; 8b – C15; 8c – C13; 8d – C20

Msza Św. na rozpoczęcie roku szkolnego  – godz. 8.00 w kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski (Kmiecie)

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content