Strefa rodzica

Kalendarz roku szkolnego

 I. Organizacja roku szkolnego:

• rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019 r. • zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019 r. • zakończenie semestru – 10 stycznia 2019 r. • szkolne ferie zimowe – 13 – 26 stycznia 2020 r. • wiosenna przerwa świąteczna – 9 – 14 kwietnia 2020 r. • egzamin ósmoklasisty:

– język polski – 21 kwietnia 2020 r. – matematyka – 22 kwietnia 2020 r. – język obcy – 23 kwietnia 2020 r.

• „Święto Szkoły” – 27 rocznica nadania imienia – 29 maja 2020 r. • dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

– język polski – 1 czerwca 2020 r. – matematyka – 2 czerwca 2020 r. – język obcy – 3 czerwca 2020 r.

• zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

• 31 października 2019 r. – dzień wolny ze względów społecznych (przed ustawowo wolnym dniem świątecznym), • 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. – dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty; • 12 czerwca 2020 r. – dzień wolny ze względów społecznych (pomiędzy ustawowo wolnymi dniami świątecznymi),

Dni wolne od nauki, z zajęciami opiekuńczymi w świetlicy: 14 października 2019 r., 31 października 2019 r., 21-23 kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r. Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy: 1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r. II. Spotkania z rodzicami:

• Zebrania organizacyjne – 5 września 2019 r. • Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców – 12 września 2019 r. • Wywiadówki ogólnoszkolne – 5 grudnia 2019 r., 30 stycznia 2020 r. i 21 maja 2020 r.

III. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

• klasyfikacyjne – 10 stycznia 2020 r. i 19 czerwca 2020 r. • plenarne – 6 lutego 2020 r. i 29 czerwca 2020 r. • szkoleniowe – październik i listopad 2019 r., luty i marzec 2020 r.

Czas trwania lekcji

1.       7.45 – 8.30

2.       8.35 – 9.20

3.       9.30 – 10.15

4.       10.25 – 11.10

5.       11.20 – 12.05

6.       12.25 – 13.10

7.       13.20 – 14.05

8.       14.10 – 14.55

9.       15.00 – 15.45

Akademia Rodzica

Akademia Rodzica

Wykaz ulic należących do obwodu SP-16

Andrzeja Kmicica, Artura
Malawskiego, Bełwińska, Bieszczadzka, Bratnia, Browarna, Dubiecka, Dynowska, Gabriela
Narutowicza, Głogowska, Grunwaldzka (od nr 47), Henryka Kadyi, Henryka
Wieniawskiego, Ignacego Daszyńskiego, Jana Skrzetuskiego, Jana
Zachariasiewicza, Jasna, Jesionowa, Kornela Ujejskiego, Krzywiecka, Księdza
Ignacego Skorupki, Legnicka, Łętowska, Majora Mieczysława Słabego, Marcina
Bielskiego, Marii Curie – Skłodowskiej, Onufrego Zagłoby, Ostrowska, Owocowa, Płowiecka,
Przybyszewskiego, Radosna, Raszyńska, Rzeczna, Swobodna, Szańce, Szczęsna, Warneńczyka, Węgierska, Wyb.Jana Pawła II, Zamiejska, Żródlana.

Konsultacje indywidualne dla rodziców

Nazwisko i imię nauczyciela

Dzień

Lekcja (godzina)

Nr sali

Babiak Katarzyna

czwartek

 

2, godz.8.35-9.20

C22

Bajorska Justyna

wtorek

4, godz.10.15-11.10

E8

Baran Joanna

piątek

2, godz.8.35-9.20

 

B13

Baran Ludmiła

———————–

——————

—————-

Barket Agnieszka PZ

———————-

——————

—————-

Barycka Ewa

piątek

4, godz. 10.25-11.10

C22

Bednarczyk Benita

czwartek

 

1, godz.7.45-8.30

świetlica szkolna

Bednarz Małgorzata PZ

———————-

——————-

——————

Bobko Jolanta

środa

4, godz.10.25-11.10

C8

Borowicz Monika

środa

3, godz.9.30-10.15

B13

Bracha Jolanta

piątek

2,  godz. 8.35-9.20

B14

Bublewicz Bogumiła

———————-

——————–

——————

Bury Mariusz

czwartek

3, godz.9.30-10.15

B14

Bzorek Bogumiła

środa

5, godz. 11.10-12.05

C22

Cioch Joanna

wtorek

 

4, godz. 10.25-11.

C22 lub     B4

Demko Joanna

środa

 

3,godz.9.30-10.15

B14

Dobosz Alicja

 

 

 

 

Gajda-Chorzępa Edyta

środa

5, godz. 11.20-12.05

C22

Gawczyńska-Bacza Izabela

 czwartek

3,godz. 9.30-10.25

C8

Gładki Przemysław

 wtorek

4, godz.10.25-11.10

pokój wf

Golcon Grażyna

  piątek

4, godz. 10.25-11.10

C22 lub B10

Grabowski Krzysztof

środa

3, godz.9.30-10.15

pokój w-f

Hadam Aneta

środa

6, godz.12.25-13.10

C8

Hanno Anna

———————

——————-

——————-

Jakielaszek Grażyna PZ

———————-

——————–

——————-

Jantz Anna PZ

———————-

——————-

——————-

Kaczmarek Agnieszka

 

poniedziałek

3,  godz.9.30-10.15

C22

Kaczmarska Bogusława

czwartek

3,godz. 9.30-10.25

C8

Kalita Anna

środa

4, godz. 10.25-11.10

E8

Kania Marek

środa

 

5, godz.11.20-12.05

C22

Kędra Barbara

 

 

 

 

Korzyńska-Haszczyn Agnieszka

piątek

5, godz. 11.20- 12.05

C8

Kowalska Elżbieta

czwartek

4, godz.10.25-11.10

C8

Kowalska Marta

czwartek

4, godz. 10.25-11.10

B5

Kupecki Rafał

wtorek

5, godz.11.20-12.05

pokój w-f

Kusal Iwona PZ

———————-

——————–

——————

Kuszyk Marta

środa

 

2,godz.8.35-9.20

B20

Kwiatkowska Sylwia

poniedziałek

4, godz.10.25-11.10

B13

Kwolek Katarzyna

 środa

 

3,godz.9.30-10.25

C8

Ligęza-Kuśnierz Aneta

 środa

4, godz.10.25-11.10

C22

Ludwa Magdalena

środa

 

5, godz.11.20-12.05

B19

Majgier Zbigniew PZ

————————

——————–

——————-

Marko Agata

poniedziałek

3, godz. 9.30-10.25

C8

Mazurek Alicja

poniedziałek

 

3,godz. 9.30-10.25

C9

Michacewicz Barbara

wtorek

5,godz.11.20-12.05

E8

Mühl Monika

———————–

——————–

——————–

Olejnik Wioletta

 

 

 

 

Olszańska Ewa

wtorek

5, godz.11.20-12.05

C22

Pakosz Jakub

wtorek

3, godz. 9.30-10.15

pokój w-f

Pudlik Joanna

środa

4, godz.10.25-11.10

E8 

Rudnicka Aneta

środa

 

2, godz.8.35-9.20

C8

Rusin-Kowalska Ewelina

 

 

 

 

Ryniak Maciej PZ

———————

——————-

——————-

Seredyńska Anna

———————-

——————–

——————-

Sikorska Bożena PZ

———————-

——————–

——————–

Skopińska Anna

———————

———————

——————–

Smoter Tomasz

piątek

5, godz.11.20-12.05

C22

Sowa Ewa

 

 

 

 

Specylak Marcelina

środa

3, godz.9.30-10.15

B13

Stachowicz Halina

wtorek

 

Od 15.30 do 16.00

świetlica szkolna

Staszek-Łaba Renata

piątek

4, godz. 10.25-11.10

B23

Strociak-Nuckowska Dorota

środa

4, godz. 10.25-11.10

E8

Sulik Wojciech

poniedziałek

3, godz. 9.30-10.15

E15

Szabaga Romualda

czwartek

3, godz.9.30-10.15

C8

Szczęsny Marek

czwartek

 

2, godz. 8.35-9.20

C22

Szeremeta Danuta

poniedziałek

4, godz,10.25-11.10

C8

Tarnawska Marzena

środa

3, godz,9.30-10.15

B13

Urbańczyk Dariusz

środa

3, godz.9.30-10.15

B11

Walczowska-Dutka Maria

poniedziałek

3, godz. 9.30-10.15

E15

Wawrzyn Aneta PZ

———————

——————–

——————

Wiatr-Tarczyńska Kamila

poniedziałek

6, godz.12.25-13.10

C22

Więch Aneta

wtorek

4, godz.10.25-11.00

C22

Wojnicka-Wlazło Renata

poniedziałek

4, godz.10.25-11.10

C22

Wolańska Diana

 

———————-

——————–

——————-

Zając Iwona

 

 

środa

4, godz. 10.25-11.10

C22

Zaremba-Schulz Katarzyna

 

 

 

 

czwartek

2, godz. 8.35-9.20

B13

Ziąber Katarzyna

wtorek

3, godz. 9.30-10.15

B12

Zięba Agnieszka

poniedziałek

 

2, godz.8.35-9.20

C8

Ziobro Marcin

wtorek

 

 

3, godz.9.30-10.25

C22

Zybińska Marta

wtorek

3, godz.9.30-10.15

E8

Żmudzki Jacek

wtorek

5, godz.11.20-12.05

B23

Ewaluacja wewnętrzna

Drodzy Rodzice

W roku szkolnym 2018/2019 w ramach ewaluacji wewnętrznej pracujemy nad określeniem, w jaki sposób szkoła promuje i prezentuje wartość edukacji. Chcemy poznać Państwa opinie o działaniach realizowanych w szkole, a także propozycje i uwagi odnośnie pracy szkoły oraz promowania jej w środowisku lokalnym.

W odpowiedziach mogą być pomocne poniższe pytania kluczowe:

  1. Co Państwo rozumieją pod pojęciem wartość ewaluacji?
  2. Czy znają Państwo programy edukacyjno-wychowawcze realizowane w szkole?
  3. Co chcieliby Państwo zmienić, poprawić w prowadzonych przez szkołę działaniach odnośnie nauki, zajęć pozalekcyjnych, imprez i uroczystości szkolnych, itp.?

Informację zwrotną można przekazywać na pocztę dornuc4@wp.pl lub j.pudlik@op.pi, można też wrzucić na kartce do ,,skrzynki”, która będzie wystawiona w szatni (w pomieszczeniu portiera).

Na Państwa informacje czekamy do 20 stycznia 2019 roku. Dodatkowo 6 grudnia podczas ogólnoszkolnej wywiadówki będzie można przekazać uwagi i spostrzeżenia nauczycielom dyżurującym przy głównym wejściu do szkoły

 

Z góry dziękujemy za zainteresowanie i merytoryczne wnioski.

Zespół ds. ewaluacji

Rada Rodziców

Skip to content