Strefa ucznia

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

 1. Organizacja roku szkolnego:
 • rozpoczęcie roku szkolnego…………………………………….. 1 września 2021 r.
 • zimowa przerwa świąteczna …………………………… 23 – 31 grudnia 2021 r.
 • zakończenie semestru ……………………………………………… 14 stycznia 2021 r.
 • szkolne ferie zimowe ………………………………………… 14 – 27 lutego 2022 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna …………………………. 14 – 19 kwietnia 2022 r.
 • egzamin ósmoklasisty:
 • język polski ………………………………………………………… 24 maja 2022 r.
 • matematyka ………………………………………………………… 25 maja 2022 r.
 • język obcy ………………………………………………………….. 26 maja 2022 r.
 • „Święto Szkoły” – 27 rocznica nadania imienia …………….. 27 maja 2022 r.

 • dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
 • język polski …………………………………………………………… 13 czerwca 2021 r.
 • matematyka ………………………………………………………….. 14 czerwca 2021 r.
 • język obcy …………………………………………………………….. 15 czerwca 2021 r.

 • zakończenie roku szkolnego ……. 24 czerwca 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych (z opieką świetlicową):

 • 14 października – czwartek – Dzień Edukacji Narodowej („Dzień Nauczyciela”)
 • 2 listopada 2021 r. – wtorek – dzień wolny ze względów społecznych (po ustawowo wolnym dniu świątecznym),
 • 12 listopada – piątek – dzień wolny ze względów społecznych (po ustawowo wolnym dniu świątecznym),
 • 2 maja 2021 r.- poniedziałek – „Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej”
 •  24, 25, 26 maja 2022 r. wtorek, środa, czwartek – dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty;
 • 17 czerwca 2021 r. – piątek  – dzień wolny ze względów społecznych (po ustawowo wolnym dniu świątecznym),

Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy:

11.11.2021 r.  (czwartek – Święto Niepodległości), 6 stycznia 2022 r. (czwartek – Trzech Króli), 3.05 (wtorek – Święto Konstytucji 3 Maja), 16.06 (czwartek – Boże Ciało)

 1. Spotkania z rodzicami:
 • Zebrania organizacyjne ……………………………………………………….  2-9 września 2021 r.
 • Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców …………………… 16 września 2021 r.
 • Wywiadówki ogólnoszkolne ….… 2 grudnia 2021 r., 20 stycznia 2022 r. i 26 maja 2022 r.

 • Posiedzenia Rady Pedagogicznej:
 • klasyfikacyjne ……………………………………………….. 14 stycznia 2022 r. i 15 czerwca 2022 r.
 • plenarne ……………………………………………………………  27 stycznia 2022 r. i 27 czerwca 2022 r.
 • szkoleniowe ………………………………… październik / listopad 2021 r., marzec 2022 r.

Czas trwania lekcji

1.       7.45 – 8.30

2.       8.35 – 9.20

3.       9.30 – 10.15

4.       10.25 – 11.10

5.       11.20 – 12.05

6.       12.25 – 13.10

7.       13.20 – 14.05

8.       14.10 – 14.55

9.       15.00 – 15.45

 

Główne zadania SU na rok szkolny 2021 /2022:

 • podejmowanie działań zainicjowanych przez organy samorządowe
 • prowadzenie akcji o charakterze charytatywnym
 • reprezentowanie społeczności uczniowskiej w uroczystościach rocznicowych i okolicznościowych
 • współuczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły
 • organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły
 • udział w akcji dobroczynnej pod hasłem „ Robótka 2021”
 • ocena pracy nauczycieli
 • poczta walentynkowa
 • wyczekujemy także z niecierpliwością organizacji dyskotek, kiermaszy świątecznych, wspólnych gier i zabaw podczas Święta Szkoły, itp.
 • czekamy też na Wasze, drodzy koledzy, propozycje, pomysły i inspiracje 😉

                                                                                                                                   Wasz Samorząd

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content