Strefa ucznia

Kalendarz roku szkolnego

I. Organizacja roku szkolnego:

• rozpoczęcie roku szkolnego – 2 września 2019 r.
• zimowa przerwa świąteczna – 23 – 31 grudnia 2019 r.
• zakończenie semestru – 10 stycznia 2019 r.
• szkolne ferie zimowe – 13 – 26 stycznia 2020 r.
• wiosenna przerwa świąteczna – 9 – 14 kwietnia 2020 r.
• egzamin ósmoklasisty:

– język polski – 21 kwietnia 2020 r.
– matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
– język obcy – 23 kwietnia 2020 r.

• „Święto Szkoły” – 27 rocznica nadania imienia – 29 maja 2020 r.
• dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:

– język polski – 1 czerwca 2020 r.
– matematyka – 2 czerwca 2020 r.
– język obcy – 3 czerwca 2020 r.

• zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2020 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

• 31 października 2019 r. – dzień wolny ze względów społecznych
(przed ustawowo wolnym dniem świątecznym),
• 21, 22 i 23 kwietnia 2020 r. – dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty;
• 12 czerwca 2020 r. – dzień wolny ze względów społecznych
(pomiędzy ustawowo wolnymi dniami świątecznymi),

Dni wolne od nauki, z zajęciami opiekuńczymi w świetlicy:

14 października 2019 r., 31 października 2019 r., 21-23 kwietnia 2020 r., 12 czerwca 2020 r.

Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy:
1 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 1 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.

II. Spotkania z rodzicami:

• Zebrania organizacyjne – 5 września 2019 r.
• Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców – 12 września 2019 r.
• Wywiadówki ogólnoszkolne – 5 grudnia 2019 r., 30 stycznia 2020 r. i 21 maja 2020 r.

III. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

• klasyfikacyjne – 10 stycznia 2020 r. i 19 czerwca 2020 r.
• plenarne – 6 lutego 2020 r. i 29 czerwca 2020 r.
• szkoleniowe – październik i listopad 2019 r., luty i marzec 2020 r.

Czas trwania lekcji

1.       7.45 – 8.30

2.       8.35 – 9.20

3.       9.30 – 10.15

4.       10.25 – 11.10

5.       11.20 – 12.05

6.       12.25 – 13.10

7.       13.20 – 14.05

8.       14.10 – 14.55

9.       15.00 – 15.45

Samorząd Uczniowski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

p. Katarzyna Babiak

Przewodniczący: Martyna Stecyk

Zastępca: Paweł Babiak

Skarbnik: Aleksandra Kopała

Członkowie:

Natalia Sura

Norbert Barczak

Konrad Krochmal

Aleksandra Bluj

Natalia Pych

Laura Pałys

Oliwia Rudy

Główne zadania SU na rok szkolny 2019 /2020:

– przeprowadzanie akcji o charakterze charytatywnym, m.in. „Światełko dla Cmentarza Łyczakowskiego”, zbiórka karmy na schronisko zwierząt w Orzechowcach, paczka świąteczna dla 10 dzieci z ubogich rodzin,

– organizacja dyskotek

– poczta walentynkowa

– reprezentowanie społeczności uczniowskiej w najważniejszych imprezach szkolnych i miejskich

– organizacja turnieju piłki nożnej uczniowie – nauczyciele

 – ocena pracy nauczycieli

Deklaracja dostępności
Skip to content