Strefa ucznia

Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2020/2021
Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi
im. Orląt Lwowskich w Przemyślu

I. Organizacja roku szkolnego:

• rozpoczęcie roku szkolnego…………………………………………….. 1 września 2020 r.
• zimowa przerwa świąteczna …………………………………………… 23 – 31 grudnia 2020 r.
• zakończenie semestru ……………………………………………………. 15 stycznia 2021 r.
• szkolne ferie zimowe …………………………………………………….. 1 – 14 lutego 2021 r.
• wiosenna przerwa świąteczna …………………………………………. 1 – 6 kwietnia 2021 r.
• egzamin ósmoklasisty:
– język polski ………………………………………………………… 25 maja 2021 r.
– matematyka…………………………………………………………. 26 maja 2021 r.
– język obcy ………………………………………………………….. 27 maja 2021 r.
• „Święto Szkoły” – 27 rocznica nadania imienia …………………. 28 maja 2021 r.
• dodatkowy termin egzaminu ósmoklasisty:
– język polski …………………………………………………………… 16 czerwca 2021 r.
– matematyka…………………………………………………………… 17 czerwca 2021 r.
– język obcy …………………………………………………………….. 18 czerwca 2021 r.
• zakończenie roku szkolnego……………………………………………… 25 czerwca 2021 r.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:
• 2 listopada 2020 r. – dzień wolny ze względów społecznych
(po ustawowo wolnym dniu świątecznym),
• 25, 26, 27 maja 2021 r. – dni, w których odbywa się egzamin ósmoklasisty;
• 4 czerwca 2021 r. – dzień wolny ze względów społecznych
(po ustawowo wolnym dniu świątecznym),

Dni wolne od nauki, z zajęciami opiekuńczymi w świetlicy:
14 października 2020 r., 2 listopada 2020 r., 25, 26, 27 maja 2021 r., 4 czerwca 2021 r.
Dni ustawowo wolne od pracy, bez zajęć opiekuńczych w świetlicy:
11.11.2020 (środa – Święto Niepodległości), 1.01. 2021 (piątek – Nowy Rok), 6 stycznia (środa –
Trzech Króli), 3.05 (poniedziałek – Święto Konstytucji 3 Maja), 3.06 (czwartek – Boże Ciało)

II. Spotkania z rodzicami:

• Zebrania organizacyjne ………………………………………………………. 2-9 września 2020 r.
• Zebranie sprawozdawczo – wyborcze Rady Rodziców …………………… 24 września 2020 r.
• Wywiadówki ogólnoszkolne ….… 10 grudnia 2020 r., 21 stycznia 2021 r. i 20 maja 2021 r.

III. Posiedzenia Rady Pedagogicznej:

• klasyfikacyjne ……………………………………………….. 15 stycznia 2021 r. i 18 czerwca 2021 r.
• plenarne …………………………………………………………… 28 stycznia 2021 r. i 28 czerwca 2021 r.
• szkoleniowe ………………………………… październik / listopad 2020 r., marzec 2021 r.

Czas trwania lekcji

1.       7.45 – 8.30

2.       8.35 – 9.20

3.       9.30 – 10.15

4.       10.25 – 11.10

5.       11.20 – 12.05

6.       12.25 – 13.10

7.       13.20 – 14.05

8.       14.10 – 14.55

9.       15.00 – 15.45

 

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2020/2021

Opiekun: Pani Katarzyna Babiak

Przewodniczący: Paweł Babiak

Zastępca: Konrad Krochmal

Skarbnik: Natalia Pych

Członkowie:

Natalia Kowalska                                   Oliwia Brzozowska

   Kamil Królikiewicz                                  Aleksandra Bluj

            Wiktoria Janusz                                    Antonina Blecharczyk

   Wiktoria Wojnicka – Wlazło

Główne zadania SU na rok szkolny 2020 /2021:

– wybory do SU

– podejmowanie działań zainicjowanych przez organy samorządowe

– prowadzenie akcji o charakterze charytatywnym

– reprezentowanie społeczności uczniowskiej w uroczystościach      rocznicowych i okolicznościowych

– współuczestniczenie w życiu kulturalnym szkoły

– organizowanie uczniów na rzecz wspólnej działalności na terenie klasy i szkoły

– udział w akcji dobroczynnej pod hasłem „ Robótka 2020”

– ocena pracy nauczycieli

– poczta walentynkowa

Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content