Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną

Światowy Dzień Wody z Polską Akcją Humanitarną (PAH) odbywa się w tym roku pod hasłem „Zróbmy szum wokół wody”. Choć oficjalne obchody przypadają na 22 marca – to klasa 2A wraz z wychowawczyniami  zaangażowała się w działania już w tygodniu poprzedzającym to ważne wydarzenie.

Uczniowie dowiedzieli się, że dostęp do czystej wody to prawo człowieka, że na świecie nie każdy ma dostęp do bezpiecznej wody pitnej, a my wszyscy jesteśmy za to współodpowiedzialni. Zakończeniem zajęć był wspólnie rozwiązany quiz podsumowujący omawiane zagadnienia.

Zorganizowana w klasie akcja – Światowy Dzień Wody to nie tylko zdobywanie wiedzy i pogłębianie świadomości  uczniów 2A. Udział w tym wydarzeniu to krok w zmienianiu świata, bo aktywne i mądre dzieci wyrosną kiedyś na aktywnych i mądrych dorosłych…

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content