Szkoła Promująca zdrowie

         Na rzecz promocji zdrowia działamy od 1994 roku. W roku 1996 zostaliśmy przyjęci do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a w 1999 dostaliśmy Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

W roku szkolnym 2011/2012 nasza szkoła otrzymała z rąk Ministra Edukacji Narodowej Pani Katarzyny Hall Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. Certyfikat ten jest nadawany na okres pięciu lat.

Z inicjatywy naszej szkoły w roku szkolnym 2007/2008 powstała Przemyska Sieć Szkół Promujących Zdrowie, której koordynatorem została p. Krystyna Krakowska- Zając. Dążyliśmy do tego celu, gdyż na terenie Przemyśla i jego okolic coraz więcej szkół chciało uzyskać certyfikat SzPZ. W tym momencie kłopotem stawała się komunikacja oraz wymiana informacji między koordynatorami szkolnymi a rejonowym w Jarosławiu, gdzie znajdowała się najbliższa sieć promocji zdrowia.

Uczniowie coraz częściej zdają sobie sprawę, że o ich zdrowiu decydują oni sami. Zależy to od stylu życia, którego poprawa będzie najskuteczniejsza, gdy sami się w nią zaangażują. Codzienna aktywność fizyczna i odpowiednia dieta jest kluczem do zachowania zdrowia. Dlatego w naszej szkole uczniowie biorą udział w różnych projektach oraz rozgrywkach dotyczących żywienia i aktywności fizycznej.

Coroczne obchody Światowego Dnia Zdrowia organizowane w naszej placówce dla szkół należących do Przemyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Zdobywanie przez naszych uczniów wysokich lokat w turniejach:

międzyszkolnym ,,Czy wiesz co jesz?” organizowany przez SP 4

międzyszkolnym ,,Żyj zdrowo i kolorowo” organizowany przez naszą szkołę

Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia – konkurs na temat zdrowego żywienia organizowany przez MEN, Ministerstwo Zdrowia i Fundację Promocji Zdrowia – udział w etapie wojewódzkim.

Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia – dla gimnazjum pod patronatem PCK.

Prowadzenie przez nauczycieli przyrody, wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa zajęć dotyczących profilaktyki zdrowia i uzależnień dla:

– klasy IV – odpowiednia postawa, odżywianie się, organizacja pracy;

– klasy V – choroby cywilizacyjne, profilaktyka chorób;

– klasa VI – zdrowy styl życia, profilaktyka uzależnień, program dotyczący warzyw i owoców w diecie każdego człowieka ,,Jedz zdrowo i kolorowo”.

Gimnazjada ,,Twoja recepta na długie i zdrowe życie” – turniej integracyjny dla klas I, wychowawców i rodziców naszej szkoły. W ramach imprezy odbywa się konkurs o zdrowiu oraz konkurencje sportowe.

W szkole funkcjonuje spójny program wychowawczy, profilaktyczny oraz zdrowotny mający na celu propagowanie i utrwalanie wzorców pozytywnych zachowań. W związku z tym podejmujemy wiele działań mających na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jak należy zachować się w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu.

 • Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS dla powiatu przemyskiego i miasta Przemyśla organizowany przez naszą szkołę.
 • Światowy Dzień bez Papierosa – happening edukacyjny dla przedstawicieli miasta Przemyśla oraz młodzieży szkolnej organizowany przez naszą szkołę.
 • Dziewiąta edycja programu ,,Trzymaj Formę!” dla gimnazjum pod patronatem Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Stowarzyszenie ,, Polska Federacja Producentów Żywności”.
 • Program ,,Pij mleko” dla uczniów szkoły podstawowej pod patronatem Agencji Rynku Rolnego.
 • Program edukacyjny ,,Pierwszy dzwonek” w ramach kampanii ,,Nie! Dla meningokoków” dla szkoły podstawowej i gimnazjum, kampania zainicjowana przez Fundację ,,Aby żyć”.
 • Turniej ,,Znam i przestrzegam zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym”- gimnazjalny konkurs drużynowy, organizowany w naszej szkole.
 • Projekt profilaktyczny dla uczniów nauczania zintegrowanego ,,Akademia Misia Ratownika” pod patronatem Komendy Wojewódzkiej w Rzeszowie. Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie za szczególne zaangażowanie w realizację tego projektu na terenie województwa podkarpackiego w roku szkolnym2008/2009.
 • Ogólnopolski program ,,Ratujemy i uczymy ratować” w ramach akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy realizowany na I etapie edukacyjnym.
 • Konkurs ,,Bezpieczna szkoła” dla klas IV szkoły podstawowej, pod patronatem Straży Miejskiej w Przemyślu
 • Konkurs plastyczny ,,Profilaktyka antyrakowa” dla uczniów gimnazjum organizowany przez Podkarpacki Oddział Polskiego Komitetu Zwalczania Raka.

Nasza szkoła kładzie duży nacisk na kształtowanie postaw proekologicznych ucząc i uświadamiając młodym ludziom jak ważne jest dbanie o środowisko naturalne. Dzięki temu  uczniowie mogą lepiej zrozumieć jakie zagrożenia dla naszej planety niesie ze sobą postęp cywilizacji i jak można z niej dobrze korzystać nie niszcząc przyrody.

Uzyskiwanie wysokich miejsc przez uczniów w konkursach:

 • ,,EkoPlaneta” – Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny dla szkół podstawowych i gimnazjum, organizowany przez Międzynarodowe Studium Ochrony Środowiska SGGW i Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej w Warszawie.
 • Konkurs wiedzy ekologicznej ,,Odkryj piękno i zagrożenia naszego środowiska” dla gimnazjum, organizowany przez ZSIiM w Przemyślu.
 • Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny ,,Rozwój cywilizacyjny a dziedzictwo przyrodnicze” dla gimnazjum, organizowany przez Stowarzyszenie Ekologiczne ,,Głos Natury” i Centrum Edukacji Ekologicznej.
 • Regionalny Konkurs Wiedzy Ekologicznej ,,Ekolog Roku” dla gimnazjum, organizator Przemyski Oddział LOP.
 • Sprzątanie Świata” akcja skierowana do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum organizowana przez Ligę Ochrony Przyrody przy współpracy z Urzędem Miasta.

Corocznie organizujemy obchody:

Światowego Dnia Zdrowia mającego na celu ukazanie nie tylko  jak należy zdrowo żyć w zgodzie z naturą, ale również uczyć młodych ludzi jak zapobiegać szkodliwym działaniom, które mają zgubny wpływ na nasze zdrowie oraz planetę na której żyjemy. W tym dniu zapraszamy do naszej szkoły gości z Wydziału Edukacji, Oddziału Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej PSSE, uczniów oraz koordynatorów Przemyskich Szkół Promujących Zdrowie, aby razem z nami wzięli udział w rozgrywkach i zabawach, które odbywają się w różnych kategoriach wiekowych.

Światowego Dnia AIDS w ramach corocznych jego obchodów w tym dniu organizujemy ,,Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o AIDS”, którego adresatem są uczniowie szkół gimnazjalnych z Przemyśla i powiatu przemyskiego.Ma on na celu uświadomienie młodzieży jakie czyhają na nią zagrożenia we współczesnym świecie i jak się przed nimi zabezpieczać. Odbywa się on pod patronatem Prezydenta Miasta Przemyśla i Starosty Przemyskiego.

W związku z tym, że działalność przyrodnicza w naszej szkole jest na bardzo dobrym poziomie utworzyliśmy Ścieżkę przyrodniczo- dydaktyczna pod nazwą ,,Różnorodność świata roślin”. Jest ona udostępniona dla nauczycieli i uczniów ze szkół na terenie Przemyśla i okolic. Celem jej utworzenia była chęć przybliżenia i zaprezentowania uczniom bogactwa i różnorodności świata roślin. Ścieżka obejmuje dziewięć przystanków, na których znajdują się stanowiska wyselekcjonowanych roślin z grupy : kwasolubnych, cieniolubnych, reliktowych, transgenicznych, synantropijnych, neofitów, leczniczych, chronionych i wodnych. Ścieżka ta jest przeznaczona zarówno dla uczniów ze szkoły podstawowej jak i gimnazjum.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content