Szkolny Klub Mediatorów Rówieśniczych z wizytą w Sądzie Okręgowym w Przemyślu

W dniu 21.11.2022 r. mediatorzy rówieśniczy z naszej szkoły w składzie: Bieńko Franciszek, Blecharczyk Antonina, Błądziński Jakub, Brzozowska Amelia, Cichy Zuzanna, Grochowicz Marcel, Inglot Vanessa, Srogi Miłosz, Trojniarz Jagoda, Zagrobelna Kamila, Zając Anna pod opieką Pani Marty Kowalskiej i Pani Magdaleny Ludwy na zaproszenie Sędziego Sądu Okręgowego Mariusza Folty odwiedzili siedzibę Sadu Okręgowego w Przemyślu. Podczas tej wizyty uczniowie wysłuchali prelekcji na temat historii sądownictwa w Przemyślu, zwiedzili siedzibę sądu, obejrzeli księgi wieczyste, których historia sięga XVIII wieku, zobaczyli, jak wyglądają cele osób aresztowanych.
Mediatorzy rówieśniczy wysłuchali wykładu Sędziego Sądu Okręgowego Dariusza Lotycza na temat mediacji, jej celów, zasad i zalet. Sędzia podkreślił, że mediacja jest dobrowolnym, poufnym i niesformalizowanym pozasądowym postępowaniem w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone między uczestnikami określonego sporu przez osobę trzecią – bezstronnego mediatora celem doprowadzenia do ugodowego załatwienia tego sporu. Powiedział, że w mediacji wygrywają obie strony, które weszły w konflikt. Jest ona tańsza niż postępowanie sądowe oraz znacznie szybsza. Sędzia wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest rola prawa w życiu każdego człowieka. Przekazał młodzieży cenne wskazówki dotyczące zachowania się w czasie rozprawy. Przestrzegł młodzież przed konsekwencjami czynów karalnych. Nad prawidłowym przebiegiem wizyty czuwała Pani Agnieszka Puchalska, która objęła opieką naszych mediatorów na terenie sądu. Wizyta w sądzie zakończyła się pamiątkowym zdjęciem.

Zasady mediacji

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content