Pies Biszkopt

Szkolny konkurs plastyczno – literacki „Pies – moje wsparcie”

Zwierzęta od zawsze towarzyszą człowiekowi a ich rola jest nie do przecenienia. Strzegą naszych domów, pocieszają w trudnych momentach, pobudzają do aktywności… Często też pracują, np. w Policji, Straży Pożarnej, Ratownictwie Medycznym. Potrafią odnajdywać zaginionych, tropić przestępców, wyczuwać zagrożenie. Psy są też przewodnikami osób niewidomych i niedowidzących. Zwierzęta potrafią być wspaniałymi terapeutami i odpędzać lęki oraz smutki.

Aby docenić rolę psów – opiekunów, proponujemy Wam wzięcie udziału w szkolnym konkursie plastyczno – literackim „Pies – moje wsparcie”.

Regulamin:

  • Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 4 – 8.
  • Celem konkursu jest opowiedzenie o roli psa – opiekuna w formie komiksu.
  • Jeden autor może stworzyć jeden komiks (nie oddajemy prac zbiorowych).
  • Komiks powinien przedstawiać wymyśloną przez Was opowieść pokazującą znaczenie roli psa jako opiekuna.
  • Liczy się oryginalność i poprawność ujęcia tematu, poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna, wartość artystyczna.
  • Nie można zgłaszać prac wcześniej publikowanych lub cudzego autorstwa.
  • Format pracy: A4 (może być więcej niż jedna kartka spięte razem), minimum 6 okienek zawierających rysunki i treść.
  • Pracę należy podpisać imieniem, nazwiskiem i klasą.
  • Termin składania prac (w przedsionku portierni do pudełka opisanego nazwą konkursu): 1.04.2021
  • Ogłoszenie wyników: 15.04.2021

Przewidziane nagrody: punkty z zachowania, ocena z plastyki, publikacja najciekawszych prac na stronie szkoły i wspaniała zabawa.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content