,,VI Spotkania Matematyczne” – 2023– konkurs powiatowy dla uczniów klas III

9 maja 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich w Przemyślu odbył się powiatowy konkurs ,,VI Spotkania Matematyczne” o tytuł Mistrza Matematyki dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych powiatu przemyskiego, pod patronatem Starosty Przemyskiego – p. Jana Pączka.

W konkursie wzięło udział osiem szkół miejskich: SP 4, SP 5, SP 6, SP 15, SP 16, Zespół Państwowych Szkół Muzycznych, NSP im. I. Newtona, SP  Stowarzyszenia Absolwentów I LO oraz szkoły z pięciu gmin: gmina Bircza – SP z Leszczawy Dolnej, gmina Krasiczyn – SP z Olszan i SP z Krasiczyna, gmina Orły – SP z Kaszyc i ZSP z Orłów, gmina Przemyśl – SP z Łętowni i SP z Nehrybki, gmina Stubno – SP ze Stubna.

Każdą szkołę miejską i każdą gminę reprezentowali uczniowie wyłonieni podczas eliminacji szkolnych lub gminnych, toteż w konkursie wzięło udział 26 dzieci.

(W I etapie kwalifikacyjnym – 155 uczniów.)

Po sprawdzeniu prac Komisja wyłoniła laureatów:

Mistrzem Matematyki został Mikołaj Różycki – uczeń SP nr 5 w Przemyślu,

Wicemistrzem Matematyki został Tymon Garbowski – uczeń SP w Nehrybce,

Wyróżnienia otrzymali:

  • Szymon Karpecki – uczeń SP w Krasiczynie,
  • Zofia Plichta – uczennica NSP im. I Newtona w Przemyślu.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 30 maja 2023 r. w Starostwie Powiatowym w Przemyślu.

Wszystkim uczestnikom konkursu, a szczególnie laureatom, dziękujemy za udział, gratulujemy zdobytych punktów i życzymy sukcesów na dalszym etapie edukacji szkolnej.

Dziękujemy również nauczycielkom klas młodszych za przygotowanie swoich uczniów do konkursu. 

Nagrody dla zwycięzców ufundowali:

– Starostwo Powiatowe w Przemyślu

– Nadleśnictwo Krasiczyn, Lasy Państwowe

– pan Aleksander Baczyk, właściciel sieci sklepów ,,Piotruś Pan”.

Tekst redagowała: Aneta Hadam

WYNIKI POWIATOWEGO KONKURSU  ,,VI SPOTKANIA MATEMATYCZNE” – 2023 –

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content