Wskazówki do pracy z dziećmi

Drodzy Rodzice!

 Czy wiecie, że można skutecznie pracować z dzieckiem w domu? Proponujemy Wam

mądrą zabawę z własnym dzieckiem już od najmłodszych lat życia, zdobycie podstawowej wiedzy, umożliwiającej zrozumienie trudności i potrzeb dziecka,

świadomą współpracę ze szkołą i poradnią psychologiczno – pedagogiczną

 oraz systematyczną pracę z dzieckiem.

 

Oto kilka wskazówek do pracy z dziećmi.

 

Jak doskonalić u dziecka sprawność motoryki dużej i małej?

Ćwiczenie ogólnej sprawności ruchowej:

– ćwiczenia równoważne (gra w klasy, stanie na jednej nodze, skoki na trampolinie, jazda na rowerze, hulajnodze);

– podskoki;

– gimnastyka;

– chód ze zmianą kierunku: po zygzakach, „ślimaku” i ósemce;

– pływanie.

Ćwiczenia rozwijające zręczność:

– zabawy dużą piłką, balonikami, kulami ugniecionymi z gazet;

– zabawy woreczkiem wypełnionym ryżem lub grochem;

– budowanie konstrukcji z klocków;

– rzucanie do celu;

– rzucanie piłki w parach;

– zabawy stolikowe typu pchełki, bierki, bilard stołowy;

– wdrażanie do samodzielności podczas samoobsługi (mycia, ubierania, zapinania guzików, zamka błyskawicznych);

– zabawy manipulacyjne klockami, koralikami i innym materiałem;

– włączanie dziecka w wykonywanie zajęć domowych typu: ugniatanie ciasta, odrywanie szypułek owoców, wykrawanie ciastek.

Ćwiczenia usprawniające staw nadgarstkowy i palce rąk:

– ćwiczenia z wykorzystaniem różnych technik plastycznych;

– rysowanie na tablicy jedną ręką lub obiema rękami;

– zamalowywanie dużych płaszczyzn farbą;

– oklejanie kartki plasteliną;

– lepienie z gliny lub plasteliny;

– marsz palców po stole w określonych kierunkach, bębnienie palcami;

– stukanie palcami po stole;

– przewlekanie nitek przez dziurki w tekturze, wyszywanki;

– ugniatanie jedna ręką i obiema kul z gazety, bibuły;

– składanie papieru – samoloty, okręty, sztuka orgiami;

– naśladowanie ruchów gry na pianinie, flecie, skrzypcach;

– kalkowanie różnej wielkości wzorów o kształcie geometrycznym i literopodobnych;

– pisanie na klawiaturze komputera;

– wycinanie;

– wydzieranie z papieru;

– nawlekanie korali, makaronu na sznurek;

– malowanie szlaczków grubym pędzlem na dużej powierzchni;

– stemplowanie pieczątkami z ziemniaka, gumowymi, drewnianymi;

– malowanie palcami, pędzlem, wata, gąbką: linii pionowych, poziomych, falujących, łamanych, spiralnych, form kolistych, kwadratowych, trójkątnych;

– obrysowywanie kształtów i pisanie wyrazów bez odrywania ręki od papieru.

 

Ćwiczenia usprawniające ruchy rąk i koordynację wzrokowo – ruchową (współpracę ręka – oko):

– dorysowywanie brakujących elementów;

– rysowanie linii przez łączenie punktów;

– rysowanie pod dyktando;

– rysowanie linii wewnątrz labiryntów;

– zamalowywanie małych przestrzeni, np. figur na obrazku;

– rysowanie linii pionowych, poziomych, ukośnych, falistych, pętelkowych, półkolistych, kolistych;

– kreślenie w powietrzu, na tackach z piaskiem i rysowanie różnymi technikami graficznymi linii pionowych, poziomych, ukośnych, łamanych, krzywych i figur geometrycznych (koło, elipsa, kwadrat, trójkąt): zaczynamy ćwiczenie od dużych, zamaszystych ruchów w powietrzu lub nad kartką, następnie przechodzimy do rysowania na dużych powierzchniach papieru, potem dopiero na mniejszych kartkach – rysowanie w liniaturze to ostatni etap ćwiczeń poprzedzających pisanie.

Ćwiczenie płynnych ruchów pisarskich:

– tworzenie szlaczków przez łączenie kropek na papierze gładkim oraz w liniach i kratkach;

– pogrubianie słabo zaznaczonego konturu;

– uzupełnianie elementów obrazka według wzoru;

– obrysowywanie szablonów;

– obrysowywanie przez kalkę lub folię rysunków i liter;

– kreślenie szlaczków.

Ćwiczenia i zabawy zwalniające napięcie stawowo – mięśniowe:

– poruszanie rękami uniesionymi ponad głową;

– zabawa w pranie i prasowanie;

– zabawy z użyciem skakanki: przesuwanie sznurka w palcach, kręcenie, owijanie wokół własnej dłoni;

– naśladowanie lotu ptaka;

– naśladowanie dyrygenta;

– naśladowanie pływania;

– naśladowanie drzew na wietrze.

Ćwiczenia relaksacyjne rąk – w przerwach pomiędzy ćwiczeniami graficznymi:

– zaciskanie i rozwieranie pięści;

– zabawy naśladujące ruchy takie jak otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody              z rękawa, otrząsanie całego ciała z wody, strzepywanie nitki z rękawa.

 

Jak usprawniać u dziecka funkcje wzrokowe?

Ćwiczenia na materiale obrazkowym:

– zwracanie uwagi na różne szczegóły rysunku, obrazka;

– zachęcanie do zabaw takich jak rysowanie, konstruowanie według wzoru, układanki;

– zapamiętanie jak największej liczby przedmiotów eksponowanych na obrazku;

– rozpoznawanie przebiegu przedstawionych zdarzeń na podstawie serii obrazków;

– dobieranie par jednakowych obrazków: domina obrazkowe, Czarny Piotruś;

– układanie obrazków w szeregu według kolejności, w jakiej były eksponowane;

– wyszukiwanie różnic i podobieństw w obrazkach;

– składanie całości obrazka z jego części według wzoru i bez wzoru;

– kolorowanie ukrytego obrazka;

– kolorowanie wzorów do stempli.

Ćwiczenia na materiale geometrycznym:

– kreślenie kształtów geometrycznych w powietrzu;

– segregowanie figur według określonych cech (kształt, kolor, wielkość);

– dobieranie par jednakowych figur geometrycznych;

– układanie figur według wzoru w układzie szeregowym (figury wycięte z kolorowego papieru);

– układanie kompozycji z figur geometrycznych według wzoru;

– obrysowywanie figur geometrycznych;

– zarysowywanie (zakreskowanie, zakratowanie)  figur geometrycznych;

– kolorowanie figur geometrycznych.

Ćwiczenia na materiale literopodobnym i literowym:

– odtwarzanie wzorów graficznych;

– uzupełnianie elementów brakujących we wzorze graficznym;

– dostrzeganie podobieństw i różnic pomiędzy znakami graficznymi;

– lepienie liter z plasteliny;

– wycinanie liter;

– formowanie kształtów liter ze sznurka, drutu;

– wodzenie palcem po literach wykonanych z szorstkiego materiału;

– odrysowywanie liter od szablonu i kolorowanie ich;

– odwzorowywanie liter przez kalkę techniczną lub folię;

– uzupełnianie elementów w literze drukowanej i pisanej;

– wyszukiwanie w tekście pisanym określonej litery;

– zgadywanie liter pisanych w powietrzu lub na plecach;

– odtwarzanie z pamięci uprzednio widzianych liter;

– gra w domino literowe;

– odtwarzanie kształtu liter i ich połączeń;

– pisanie po śladzie liter, sylab, wyrazów;

– pisanie liter według wzoru w zeszycie w trzy linie, porównywanie z wzorem po napisaniu.

Ćwiczenia współpracy oka i ręki (koordynacji wzrokowo – ruchowej) według następujących etapów – przykład:

– rysowanie po śladzie (po linii konturu) lub wypełnianie wykropkowanych linii na obwodzie rysunku;

– kalkowanie rysunku przez szkło lub folię, obrysowywanie za pomocą szablonów;

– zamalowywanie rysunku konturowego;

– zakreskowywanie elementów rysunku liniami pionowymi, poziomymi, ukośnymi, falistymi, „zakratowywanie”;

– wypełnianie rysunku innymi materiałami np. skrawkami wydzieranymi z bibuły, plasteliną, watą;

– robienie ramki ze szlaczków;

– wycinanie rysunku;

– wklejenie go do zeszytu.

 

Jak usprawniać u dziecka funkcje słuchowo – językowe?

Funkcje te są doskonalone podczas następujących czynności:

– uczenie się na pamięć krótkich wierszyków, rymowanek, piosenek, wyliczanek, fragmentów bajek muzycznych;

– słuchanie i rozwiązywanie zagadek;

– zagadki słuchowe: rozpoznawanie odgłosów natury, innych znanych dziecku dźwięków;

– układanie rymowanek;

– powtarzanie za dorosłym ciągów słownych (np. but, bluza, spodnie, skarpeta);

– zabawa: jakie słowo zostało powiedziane dwa razy (np. okno, oko, drzwi, okno);

– słuchanie bajek, opowiadań, bajek muzycznych (często powtarzanych) oraz samodzielne opowiadanie fragmentów i dopowiadanie zakończeń;

– zabawa „powtórz po mnie”: dorosły wydaje dźwięki różnymi przedmiotami, a dziecko z zamkniętymi oczami nasłuchuje i następnie odgaduje nazwy użytych przedmiotów (np. stukanie łyżeczką, cięcie nożyczkami, gniecenie papieru);

– opisywanie lub tworzenie opowiadania do oglądanych ilustracji;

– klaskanie na sygnał: przed przeczytaniem bajki dziecku dorosły wskazuje jakieś słowo(np. król), gdy w opowiadaniu pojawi się to słowo, dziecko klaszcze;

– wyodrębnianie zdań w wypowiedziach innych ludzi lub w tekście piosenki:

– układanie zdań z podanych słów;

– wyodrębnianie i liczenie wyrazów w zdaniu;

– liczenie sylab w podanych słowach;

– rozmowa kosmitów, robotów – mówienie do siebie sylabami lub głoskami;

– wyszukiwanie w otoczeniu przedmiotów o nazwie na zadaną sylabę lub głoskę;

– liczenie głosek w słowach;

– zabawa w echo: wyodrębnianie i powtarzanie ostatniej głoski w usłyszanym słowie;

– „słowny łańcuszek” – podawanie przez uczestników na zmianę, tak by ostatnia głoska słowa była pierwszą głoską następnego;

– opuszczanie głosek na początku słowa (np. chusta – usta) w środku lub na końcu słowa;

– rozpoznawanie nazwy przedmiotu na podstawie pierwszej głoski (np. „Tym przedmiotem rysujemy: o…..”);

– wyodrębnianie pierwszej głoski nazwy przedmiotu z obrazka lub z otoczenia (np. zabawa „Jedzie pociąg naładowany towarami, których nazwa zaczyna się głoską k. Co przewozi?” – kury, karty, krowy, …).

 

Jak doskonalić u dziecka orientację w schemacie ciała i przestrzeni?

Orientacje tę doskonalimy przez następujące zabawy i zajęcia:

– utrwalenie poprawnego rozumienia pojęć i określeń dotyczących pozycji ciała i prostych ruchów (prawa, lewa, do góry, na dół, niżej, wyżej, prosta, zgięta);

– chodzenie po narysowanej ścieżce zgodnie z poleceniami :”Idź prosto, na prawo, na lewo, do tyłu”;

– wymijanie samochodem lub wózkiem przeszkód: piłek, pachołków, klocków i określanie głośno kierunku;

– odtwarzanie ruchami poszczególnych czynności – również jako zgadywanki                     (np. wiosłowanie, zbieranie grzybów do koszyka);

– określanie na obrazku położenia poszczególnych przedmiotów w przestrzeni;

– układanie przedmiotów w odpowiednim położeniu (np. „Na krześle posadź misia, a pod krzesłem połóż piłkę”);

– rysowanie przedmiotów w odpowiednim położeniu (np. „Obok domu narysuj drzewo, nad domem narysuj słońce, …”);

– udzielanie odpowiedzi na pytania (np. „Gdzie siedzi kot?”);

– kolorowanie obrazka według instrukcji (np.”Pola oznaczone kółkiem zamaluj kolorem czerwonym”);

– utrwalanie rozróżniania stron ciała (np. „Pokaż prawą rękę, lewą nogę,…”);

– odtwarzanie różnych konstrukcji z plasteliny i materiałów przyrodniczych (patyczki, liście, kamyki, piasek);

– kreślenie w powietrzu (figur geometrycznych, liter i innych kształtów graficznych);

– układanie całości z pociętych części – układanki geometryczne i obrazkowe;

– rysowanie szlaczków z kształtów literopodobnych w układzie od lewej go prawej i z góry na dół.

 

Jak pomóc dziecku leworęcznemu odnosić sukcesy

w praworęcznej cywilizacji?

Nie wystarczy pozwolić dziecku pisać lewą ręką. Niezbędne jest udzielanie mu wszechstronnej pomocy, dzięki której:

– zaakceptuje swoją leworęczność, ale i konieczność ćwiczeń przygotowujących do pisania;

– lewa ręka usprawni się ruchowo;

– utrwali się dominacja lewej ręki (lateralizacja);

– wykształci się prawidłowa orientacja w lewej i prawej stronie własnego ciała           i w przestrzeni;

– ustali się prawidłowa pozycja podczas rysowania i pisania, w tym sposób siedzenia i ułożenie kartki papieru (zeszytu);

– wykształci się nawyk prawidłowego ułożenia ręki i sposób trzymania ołówka i długopisu;

– utrwala się nawyki ruchowe związane z rysowaniem, takie jak: kreślenie linii pionowych     ( z góry w dół), poziomych (od lewej do prawej strony), okręgów (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara;

– utrwalą się nawyki ruchowe związane z pisaniem, takie jak: rysowanie szlaczków, pisanie wyrazów od lewej do prawej strony.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content