Zajęcia projektowe – Ceramiczne sztuczki

Uczestnicząc w naszych zajęciach uczniowie rozwijają swoje zdolności artystyczne, uczą się kreatywności, wytrwałości, wyrabiają poczucie estetyki, rozwijają wyobraźnię przestrzenną a także usprawniają się manualnie. Praca z gliną sprzyja wyciszeniu i koncentracji na wykonywanym zadaniu. Uczniowie wykonują projekty dostosowane do ich możliwości i umiejętności. Tworzą z gliny ozdoby, naczynia użytkowe (podstawki, pojemniki, świeczniki, figurki, obrazki  itp.)malują angobami, toczą na kole garncarskim niepowtarzalne cacka. Wykonane i wypalone oraz  poszkliwione prace zabierają do domu.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content