Zajęcia projektowe – „Muzykoterapia”

Muzykoterapia stanowi najstarszą i najbardziej rozwiniętą formę terapii przez sztukę. W naszej szkole w ramach projektu unijnego muzykoterapią są objęte  dzieci niepełnosprawne z klas 1-3.  Zajęcia muzykoterapeutyczne pomagają  zarówno w wyciszeniu dziecka nadmiernie pobudzonego, jak i w aktywizacji dziecka niepewnego siebie i nieśmiałego. Dzięki obcowaniu z muzyką dzieci mogą uwolnić się od zahamowań i zapomnieć o ograniczających je trudnościach. Wielką wartością tych zajęć jest zaspokajanie potrzeby ruchu, śpiewu, tańca,  gry na instrumentach, przeżyć estetycznych, swobodę w wyrażaniu własnych emocji ,czyli tego wszystkiego co  stanowi u dzieci element ich naturalnej aktywności niezbędnej do stymulowania prawidłowego i wszechstronnego rozwoju.
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content