Zajęcia projektowe – Program „Jestem, więc mówię”

Program „Jestem, mówię, myślę” skierowany jest do dzieci w różnym wieku i z różnymi problemami edukacyjnymi. Jego celem jest rozwijanie szeroko rozumianych kompetencji komunikacyjnych i społecznych na różnych poziomach. Motywem przewodnim spotkań jest słowo- klucz MIASTO. Dzieci na pierwszym spotkaniu rozgrywają partię strategicznej gry planszowej „Osada”, w której dowiadują się jak zakładano pierwsze miasta w średniowieczu. Potem oglądają różne plany miast europejskich, aby dostrzec jak bardzo współczesne miasta różnią się od tych pierwszych, które były ich początkiem. Równocześnie zaczynają projektować swoje miasto, które w efekcie stanie się kiedyś przestrzenną grą planszową. Podczas kolejnych spotkań zapoznają się z różnymi zjawiskami występującymi w mieście, także tymi mrocznymi. Oglądają filmy związane z różnymi sposobami podróżowania, dowiadują się jak kupuje się bilety, jak można rozmawiać z obcokrajowcami za pomocą aplikacji telefonicznej, jak poruszać się w nieznanym mieście z użyciem takiej aplikacji, gdzie szukać pomocy w razie niebezpieczeństwa, jak odczytywać różne informacje zapisane umownymi znakami np. pictogramami. Nieprzerwanie, po kawałku tworzą własną grę uzupełniając ją o nowe elementy, pisząc jej scenariusz i instrukcję. W końcowym efekcie rozgrywają partię na własnej planszy i nadają nazwę własnemu miastu.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content