Zapisy na obiady na rok szkolny 2023/2024

Uwaga – Szanowni Rodzice!

1. Cena 1 obiadu dwudaniowego dla ucznia wynosi  5,50 zł

2. Przed rozpoczęciem płatności za obiady należy wypełnić ,, Deklarację – Załącznik nr 1 do Regulaminu szkoły „ (do pobrania ze strony szkoły).

3. Deklaracja zawierana jest na okres całego roku szkolnego lub na 1 semestr.

4. W przypadku rezygnacji z obiadów należy złożyć :

Oświadczenie o rezygnacji z obiadów  Załącznik nr 3

do Regulaminu szkoły ” (do pobrania ze strony szkoły) .     

Brak złożenia w/w oświadczenia powoduje naliczanie płatności za obiad .

5. Płatność za obiady należy dokonywać do 08.09.2023r u intendenta szkoły

gotówką (wyliczona kwota) w godzinach od 11:00 do 12:30 / stołówka szkolna /

oraz w godzinach przyprowadzania od godz 6:30 i odbioru od godz 14:00 -16:00

dziecka ze świetlicy w dniach 05.09.-07.09 2023r przy głównym wejściu do szkoły .

 /Dotyczy miesiąca: Wrzesień 2023r/.

Po dokonaniu wpłaty wydany zostaje karnet obiadowy .

6. W wyjątkowych sytuacjach na prośbę rodziców/opiekunów, po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły wpłaty mogą być przyjmowane w późniejszym terminie .

7. Rodzice /opiekuni korzystający z dofinansowania za obiady przez MOPS i GOPS proszeni są o jak najszybsze doniesienie ,,Decyzji ” i wcześniejsze zgłoszenie dziecka .

8. Odwołanie obiadu można zgłaszać najpóźniej do godziny 8:00 w dniu roboczym poprzedzającym nieobecność ucznia w szkole za pomocą: 

e-mail : intendent@sp16przemysl.pl  (imię , nazwisko , klasa , dzień nieobecności)

sms: 798 201 762  (imię, nazwisko, klasa, dzień nieobecności)

lub osobiście (na tej podstawie dokonuje się odpisu).

9. Od września nie ma możliwości zgłaszania nieobecności dziecka za pomocą dziennika elektronicznego: Librus .

10. Powstała nadpłata będzie zaliczana na poczet opłaty na następny miesiąc.

Nie ma zwrotu gotówki .

11. Za nieobecność niezgłoszoną lub zgłoszoną po wyznaczonym terminie nie dokonuje się  zwrotu (odpisu za obiad).

Koszt obiadów w miesiącu Wrześniu 2023 r wynosi : 100,00 zł

Obiady będą wydawane od 11.09.2023r /poniedziałek/ do 29.09.2023r /piątek/

(15 obiadów + opłata jednorazowa za karnety obiadowe)

Regulamin stołówki SP 16

ZAŁĄCZNIK NR 1 Deklaracja uczeń

ZAŁĄCZNIK NR 3 OŚWIADCZENIE UCZEŃ – oświadczenie o rezygnacji z obiadów

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content