Zarząd Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców  Szkoły  Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

Przewodniczący:   Sebastian Dobrowolski

Zastępca przewodniczącego:  Marcin Jakóbiak

Skarbnik:  Katarzyna Karczmarz – Sowa

Sekretarz:  Ewelina Dobrowolska

Komisja Rewizyjna:  Katarzyna Dypko, Marcin Jakóbiak

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content