Zarząd Rady Rodziców

Zarząd Rady Rodziców  Szkoły  Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich

Przewodniczący:  Jacek Mazur

Zastępca przewodniczącego:  Ewelina Malawska

Skarbnik:  Katarzyna Karczmarz – Sowa

Sekretarz:  Joanna Draganowska

Komisja Rewizyjna:  Katarzyna Dypko, Marcin Jakubiak

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
czter pory roku
baner Nasze orlątko
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Vulcan Nabor
Skip to content