Zmiany w Statucie SP 16

Od dnia 4 maja 2021 r. obowiązują zmiany w Statucie SP16 dotyczące oceniania. Ujednolicono również zapisy w PSO ze wszystkich przedmiotów obowiązujących na II etapie nauczania. Dokumenty dostępne są w zakładce Informacje/dokumenty.

baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Rekrutacja_Logo z Canvy
Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content