Zmiany w Statucie SP 16

Od dnia 4 maja 2021 r. obowiązują zmiany w Statucie SP16 dotyczące oceniania. Ujednolicono również zapisy w PSO ze wszystkich przedmiotów obowiązujących na II etapie nauczania. Dokumenty dostępne są w zakładce Informacje/dokumenty.

Dla Rodziców - Dokumenty do pobrania
baner Nasze orlątko
czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych plakat
Telefon zaufania
Vulcan Nabor
Skip to content