Zmiany w Statucie SP 16

Od dnia 4 maja 2021 r. obowiązują zmiany w Statucie SP16 dotyczące oceniania. Ujednolicono również zapisy w PSO ze wszystkich przedmiotów obowiązujących na II etapie nauczania. Dokumenty dostępne są w zakładce Informacje/dokumenty.

czter pory roku
Mediatorzy rówieśniczy LOGO
Zajecia ceramiczne- Heca z pieca - LOGO
Vulcan Nabor
Deklaracja dostępności
baner Nasze orlątko
Skip to content